Shopdothang.com được tạo nên bởi tôi Đỗ Thắng. Sau khi đã hoàn thành xứ mệnh của mình thì website đã được bàn giao cho người khác để tiếp tục phát triển. Nếu cần thêm thông tin trợ giúp hãy cứ liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ nhé.