Sự khác biệt giữa Torr và mmHg | So sánh sự khác biệt giữa các thuật ngữ tương tự – Khoa HọC – 2022

Sự khác biệt giữa Torr và mmHg - Khoa HọC
Sự khác biệt giữa Torr và mmHg – Khoa HọC

Các sự khác biệt chính giữa torr và mmHg là Giá trị của một torr có thể nhận được bằng cách chia 101325 cho 760, trong khi giá trị của một mmHg được cho chính xác bằng 133,3224.

Cả torr và mmHg đều là đơn vị chức năng đo áp suất. Trước đây, người ta coi rằng cả hai đơn vị chức năng này có cùng giá trị so với một lượng áp suất đơn cử, nhưng lúc bấy giờ những nhà khoa học đã phát hiện ra rằng chúng có sự độc lạ nhỏ về giá trị, tức là chênh lệch khoảng chừng 0,000015 % .

1. Tổng quan và sự khác biệt chính
2. Torr là gì
3. mmHg là gì
4. So sánh song song – Torr so với mmHg ở dạng bảng
5. Tóm tắt

Torr là gì?

Torr là đơn vị chức năng đo áp suất trong đó một torr bằng giá trị thu được bằng cách chia 101325 cho 760. Nó được suy ra dựa trên thang đo tuyệt đối ( khởi đầu bằng 0 và chỉ đi về phía trước theo một hướng ). Giá trị của một torr hoàn toàn có thể nhận được bằng cách nhân 1/760 với một đơn vị chức năng áp suất khí quyển tiêu chuẩn. Do đó, thuật ngữ này đúng mực bằng giá trị thu được khi chia một giá trị áp suất khí quyển tiêu chuẩn ( 101325 Pa ) cho 760. Đơn vị này được đặt tên theo nhà khoa học Evangelista Torricelli, người đã tò mò ra triết lý đằng sau phong vũ biểu .

Mặc dù những nhà khoa học trước đó cho rằng giá trị của một torr tựa như với một đơn vị chức năng mmHg, nhưng giá trị thu được từ phép chia 101325 cho 760 không trọn vẹn giống với 1 mmHg ; có một sự độc lạ rất nhỏ khoảng chừng 0,000015 %. Hơn nữa, torr không phải là một phần của hệ đơn vị quốc tế ( đơn vị chức năng SI ). Để biểu lộ giá trị của lượng áp suất rất nhỏ, người ta thường sử dụng tiền tố milli – ( militorr ). Khi đó, 1 millitorr = 0,001 torr. Tiếp theo là một số ít yếu tố quy đổi của torr .

  • 1 Torr = 0,999 mmHg
  • 1 mmHg = 1.000 0004 Torr
  • 1 Pa = 7,5 x 10-3 Torr
  • 1 thanh = 75,06 Torr
  • 1 atm = 760 Torr

MmHg là gì?

mmHg là đơn vị đo áp suất trong đó một torr bằng giá trị của một mmHg bằng 133,3224. Tên của đơn vị này là “milimet Mercury”. Nó là một đơn vị áp suất áp suất. Nó bằng với áp suất tăng thêm do cột thủy ngân có chiều cao 1 mm tạo ra.

Theo định nghĩa hiện tại, giá trị của mmHg khác nhau 0,000015 %. Có 1 số ít cách sử dụng mmHg trong nghành nghề dịch vụ y học, ví dụ điển hình như xác lập huyết áp, áp suất dịch não tủy, áp suất tĩnh mạch TT, áp suất tiêm bắp, v.v.

Sự khác biệt giữa Torr và mmHg là gì?

Mặc dù những giá trị của áp suất đo được từ hai đơn vị chức năng này được coi là tựa như nhau, chúng thực sự có sự độc lạ nhỏ – khoảng chừng 0,000015 %. Sự độc lạ chính giữa torr và mmHg là giá trị của một torr hoàn toàn có thể nhận được bằng cách chia 101325 cho 760, trong khi giá trị của một mmHg được cho đúng mực bằng 133,3224. Trong khi 1 torr bằng 0,999 mmHg, I mmHg bằng 1,0000004 torr .Hơn nữa, torr được sử dụng để biểu lộ áp suất của mạng lưới hệ thống nhiệt động trong khi mmHg quan trọng trong việc biểu lộ huyết áp, áp suất dịch não tủy, áp suất tĩnh mạch TT, áp suất trong cơ, v.v.

Dưới đây là so sánh song song của cả hai đơn vị chức năng để phân biệt sự độc lạ giữa torr và mmHg .

Tóm tắt – Torr so với mmHg

Cả torr và mmHg đều là đơn vị chức năng đo áp suất. Mặc dù giá trị của áp suất đo được từ hai đơn vị chức năng này được coi là tương tự như nhau, nhưng chúng thực sự có một chút ít độc lạ. Sự độc lạ chính giữa torr và mmHg là giá trị của một torr hoàn toàn có thể nhận được bằng cách chia 101325 cho 760 trong khi giá trị của một mmHg được cho đúng chuẩn bằng 133,3224 .

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255