‘đi thăm’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” đi thăm “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ đi thăm, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ đi thăm trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Hãy dự trù đi thăm các cửa tiệm này y như đi thăm tư gia.

2. Con muốn đi thăm nó.

3. Chú đi thăm một người.

4. Hãy đi thăm Bạch Tuyết.

5. Bằng cách đi thăm lại.

6. Anh đi thăm mộ cô ấy.

7. Tôi đi thăm mấy người bạn.

8. Sao em không đi thăm Palazzo Te?

9. Họ đã người đi thăm dò rồi

10. Chúng ta sắp đặt đi thăm lại.

11. Cha đã đi thăm mộ mẹ chưa?

12. Tôi vừa đi thăm mộ vợ tôi.

13. Con sẽ đi thăm những phế tích đó.

14. Ông đi thăm mộ anh mình mỗi ngày.

15. Đừng có bao giờ đi thăm bệnh nhân.

16. 8 Hãy phân tích cách đi thăm lại: Đâu là một số điểm cần nhớ khi đi thăm lại một người chú ý?

17. Khuyến khích mọi người mau mắn đi thăm lại.

18. Hãy sắp đặt để đi thăm lại lần tới.

19. Một trưởng lão nói: “Tôi thích đi thăm chiên.

20. Tôi muốn đi thăm cô Nguyệt và Cụ bà.

21. Con với ba cùng đi… cùng đi thăm mẹ…

22. Khi đi thăm lại bằng xe hơi, nên đi với ít người thôi hầu cho mỗi người có đầy đủ cơ hội để đi thăm lại.

23. Tôi đi thăm Anh Brems ngay buổi chiều hôm sau.

24. Cha sẽ sớm đi thăm cháu ngoại của cha chớ?

25. Cuối tuần trước cháu đã đi thăm con gái bác.

26. Chớ thụ động khi bạn cùng nhau đi thăm lại.

27. Cho thấy bạn quan tâm bằng cách đi thăm lại

28. Hôm sau Môi-se đi thăm dân mình lần nữa.

29. Họ quyết định đi thăm thêm một gia đình nữa.

30. Khi đi thăm lại, bạn có thể nói như vầy:

31. Ngày mai, bạn và tôi, chúng ta đi thăm thành phố.

32. Một ngày nào đó chúng ta sẽ đi thăm mộ mẹ.

33. Hãy đi thăm lại với mục tiêu dạy dỗ lẽ thật.

34. Giấy phép không được kí, Không được đi thăm ngôi làng.

35. Anh ấy không bao giờ bỏ lở việc đi thăm viếng.

36. Một hôm, mẹ đi thăm người anh rể là dượng Johan.

37. Cách đây một tháng, tôi đi thăm một nhóm thiếu nữ.

38. Ngày mai em cùng với mẹ đi thăm mộ anh cả.

39. Tuần trước, cô đi thăm bà Takenaka giờ đã nghỉ hưu.

40. Vợ chồng tôi mới vừa đi thăm thành phố Nauvoo, Illinois.

41. Ông đi thăm người bệnh, cho những người thích đọc mượn sách và thậm chí ông còn đi thăm giáo dân tại nhà để giải thích Kinh-thánh nữa.

42. Tôi đi thăm một tu viện ở Frankia ngoại ô của Paris

43. Vì thế, chúng tôi bắt đầu đi thăm những nước xung quanh.

44. Ngoài ra ông đã đi thăm nhiều chùa tháp trong cả nước.

45. Nhưng ít lâu nữa tôi sẽ đích thân đi thăm anh em’.

46. Hãy cố gắng dành thì giờ mỗi tuần để đi thăm lại.

47. Cháu vẫn thỉnh thoảng đi thăm giáo sư tiếng Anh của mình.

48. Hãy liên lạc với họ qua thư từ hoặc đi thăm họ.

49. Đi thăm quan cơ sở của bà kể cũng đáng, Tiến sĩ .

50. Ta không ngờ bọn chúng cử người đi thăm dò trước đấy.

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255