‘tấu’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” tấu “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ tấu, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ tấu trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Có tấu trình lên Không tấu bãi triều!

2. Tiết tấu?

3. Chuẩn tấu.

4. Chuẩn tấu!

5. Tác phẩm viết cho nhạc thính phòng bao gồm 15 Tứ tấu đàn dây, một Ngũ tấu piano, hai tiểu phẩm cho Bát tấu dàn dây, và hai bản Tam tấu piano.

6. Banjo độc tấu.

7. Những khúc biến tấu Goldberg (BWV 988) là một aria với 30 biến tấu.

8. Khởi tấu thánh thượng.

9. Mã tấu của tôi.

10. Tấu lạy bà 08.

11. Khúc biến tấu Số 1.

12. Khúc biến tấu Số 2.

13. Bản song tấu bắt đầu.

14. Ừ tao đang tấu hài đấy.

15. Thần, có tấu chương cần bẩm

16. Trước khi dự thi, ông chưa bao giờ trình diễn độc tấu hoặc hòa tấu với một dàn nhạc.

17. Đặc biệt là lúc độc tấu kèn.

18. Đồng thời làm biểu tấu lên Vua.

19. Anh thích có chút biến tấu hơn.

20. Muôn dân hòa tấu khúc hát mừng.

21. Ta sẽ học cách dùng mã tấu.

22. Trống diễn tấu trong một dàn trống.

23. Cảm ơn vì cách diễn tấu của ngươi.

24. Frédéric Chopin: 21 bản cho độc tấu piano.

25. MC sẽ ứng tấu lời bài hát theo cái cách tương tự với nhạc jazz khi họ ứng tấu nhạc điệu.

26. Tấu sớ phản ảnh tình trạng đất nước

27. Ý cô là màn tấu hài lúc nảy?

28. Là giọng hát, tiết tấu hay giai điệu?

29. và biến tấu nó như 1 tai nạn.

30. Hartmann thận trọng đợi thời cơ để tấu thoát.

31. Bà sớm trở thành một nghệ sĩ độc tấu.

32. Nhỡ hắn mang cưa máy hay mã tấu thì

33. RM: Đây là sự tận dụng và biến tấu.

34. Về cơ bản tôi sẽ làm một bản song tấu.

35. Rồi lại cùng Cảnh Nam Trọng tấu thêm ba lần.

36. Qua nhiều năm, tôi sưu tầm nhiều đĩa thu những bản hòa nhạc giao hưởng, bản hợp tấu, khúc cầm nhạc và bản tứ tấu của ông”.

37. Nhưng nó còn có thể biến tấu như thế này.

38. Biến tấu thứ ba lại là bộ dây và bộ gỗ.

39. “Ngũ tấu Hà Nội”: Khát vọng mang tầm thế giới

40. Kết quả phân tích mẫu máu trên thanh mã tấu.

41. Ngôn ngữ của tấu thường giản dị pha chút dí dỏm.

42. Nó phối hợp flamenco guitar chơi độc tấu với musical fusion.

43. Khi diễn tấu m’nhum họ thường dùng trống cái đệm theo.

44. ” Những thằng hèn nhát thường khè khè mã tấu trên tay “

45. Chúng tôi nhanh chóng làm chủ tình hình” – ông Tấu nhớ lại.

46. Thái Hậu đã chuẩn tấu hắn làm thống sử Giang Tô

47. Mấy hôm sau, ông ta lại dâng sớ tấu đó lên.

48. Sau đó, các nghệ sĩ độc tấu thể hiện lại chúng.

49. Chương này người nghệ sĩ độc tấu thể hiện rất nhanh.

50. Nhớ nhắc tôi tìm vài nơi cho anh tấu hài nhé.

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255