‘bệnh tật’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” bệnh tật “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ bệnh tật, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ bệnh tật trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Bệnh tật.

2. Bệnh tật hoành hành.

3. Bí ẩn của bệnh tật

4. “Kỳ nghỉ” khỏi bệnh tật

5. Bố mang ” Bệnh tật ” đến này.

6. Bệnh-tật sắp bị tuyệt diệt !

7. Chiến tranh, khủng bố, bệnh tật

8. Tiêu Trừ Tội Chướng, Bệnh Tật.

9. Giới hạn của con người, bệnh tật

10. Bệnh tật làm chúng tôi quẩn trí.

11. Bệnh tật không khiến họ chùn bước

12. Cảm thông cho người mẹ bệnh tật.

13. Bệnh tật và đói kém lan tràn.

14. Khoảng 9.000 người chết do bệnh tật.

15. Nguồn gốc bệnh tật và sự chết

16. Những cặp mắt bệnh tật và điên dại.

17. Mang lấy bệnh tật và nỗi đau (4)

18. Tôi cũng từng chống chọi với bệnh tật.

19. Mùi hôi của rác rưởi, của bệnh tật

20. Xã hội phobia tương tự như bệnh tật.

21. chữa được hàng nghìn bệnh tật khác nhau.

22. Bố vẫn ổn miễn sao có ” Bệnh tật “!

23. Không còn bệnh tật và sự chết nữa

24. Về cây cối hay bệnh tật gì đó…

25. + Ta sẽ loại bỏ bệnh tật khỏi ngươi.

26. Một số người bị hạn chế vì bệnh tật.

27. Không bệnh tật, không sợ hãi, không lo âu.

28. Các nguyên nhân khác nhau gây ra bệnh tật

29. “Ghen tỵ dễ làm nảy sinh bệnh tật”. afamily.vn.

30. Mọi người chết vì bệnh tật và tai nạn.

31. “Tôi nhất định không tập trung vào bệnh tật

32. Tuy nhiên trên khắp đất bệnh tật vẫn tiếp tục gây tai hại và người ta vẫn phải chịu đau đớn, buồn thảm vì bệnh tật.

33. Có, ừm, nạn đói, bệnh tật, những trận đấu súng.

34. Những thương tích này do tai nạn hoặc bệnh tật.

35. Ông bác bỏ ý niệm cho rằng bệnh tật là hình phạt của thần thánh, vì biện luận rằng bệnh tật có nguyên nhân tự nhiên.

36. Bệnh tật và lời khích lệ trước khi vĩnh biệt

37. Các bệnh tật đã luôn luôn theo sát con người”.

38. Chống lại bệnh tật và sự chết—Đã được chưa?

39. Bệnh tật có thể làm đảo lộn cuộc sống bạn.

40. 6) loại trừ bệnh tật, già nua và sự chết?

41. Trước mặt ta, bệnh tật và tai vạ triền miên.

42. 17 Sự buồn nản thường đi đôi với bệnh tật.

43. Bệnh tật được liên kết với tội lỗi di truyền

44. Bệnh tật, tuổi già và sự chết sẽ không còn.

45. Sợ đói, sợ thú dữ, bệnh tật và cái chết.

46. Nhiều người bị đói khát, bệnh tật hoặc áp bức.

47. Hay đặc biệt hơn: bệnh tật, ô nhiễm, chiến tranh.

48. Có rất nhiều phương pháp để phòng ngừa bệnh tật.

49. Đói kém và bệnh tật là hậu quả của chiến tranh.

50. Sự bẩn-thỉu thường là nguyên-nhân của nhiều bệnh tật.

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255