swarming tiếng Anh là gì?

swarming tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng swarming trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ swarming tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm swarming tiếng Anh
swarming
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ swarming

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: swarming tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

swarming tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ swarming trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ swarming tiếng Anh nghĩa là gì.

swarm /swɔ:m/

* danh từ
– đàn, đám, bầy
– đàn ong chia tổ

* nội động từ
– (+ round, about, over…) di chuyển thành đàn, di chuyển thành bầy
– tụ lại để chia tổ (ong)
– họp lại thành đàn
– (+ with) đầy, nhung nhúc
=a place swarming with fleas+ một nơi nhung nhúc những bọ chét

* động từ
– trèo (cây), leo (dây) ((cũng) swarm up)

Thuật ngữ liên quan tới swarming

Tóm lại nội dung ý nghĩa của swarming trong tiếng Anh

swarming có nghĩa là: swarm /swɔ:m/* danh từ- đàn, đám, bầy- đàn ong chia tổ* nội động từ- (+ round, about, over…) di chuyển thành đàn, di chuyển thành bầy- tụ lại để chia tổ (ong)- họp lại thành đàn- (+ with) đầy, nhung nhúc=a place swarming with fleas+ một nơi nhung nhúc những bọ chét* động từ- trèo (cây), leo (dây) ((cũng) swarm up)

Đây là cách dùng swarming tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ swarming tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

swarm /swɔ:m/* danh từ- đàn tiếng Anh là gì?
đám tiếng Anh là gì?
bầy- đàn ong chia tổ* nội động từ- (+ round tiếng Anh là gì?
about tiếng Anh là gì?
over…) di chuyển thành đàn tiếng Anh là gì?
di chuyển thành bầy- tụ lại để chia tổ (ong)- họp lại thành đàn- (+ with) đầy tiếng Anh là gì?
nhung nhúc=a place swarming with fleas+ một nơi nhung nhúc những bọ chét* động từ- trèo (cây) tiếng Anh là gì?
leo (dây) ((cũng) swarm up)

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255