Hợp đồng hoán đổi (Swap Contract) là gì? Đặc điểm

Hợp đồng hoán đổi ( tiếng Anh : Swap Contract ) là một thỏa thuận hợp tác dạng hợp đồng giữa hai bên đối tác chiến lược, theo đó những bên đồng ý chấp thuận thực thi những khoản thanh toán giao dịch định kì cho nhau .hop-dong-hoan-doi

Hình minh họa (Nguồn: Kế toán)

Hợp đồng hoán đổi (Swap Contract)

Khái niệm

Hợp đồng hoán đổi trong tiếng Anh gọi là Swap Contract.

Hợp đồng hoán đổi là một thỏa thuận dạng hợp đồng giữa hai bên đối tác, theo đó các bên đồng ý thực hiện các khoản thanh toán định kì cho nhau, hay là đồng ý trao đổi các luồng tiền trong tương lai theo một phương thức đã định sẵn và trong một khoản thời gian xác định trước. 

Hợp đồng hoán đổi có hiệu lực từ ngày khởi đầu (còn được gọi là ngày định giá) và chấm dứt vào ngày kết thúc (hay còn gọi là ngày đáo hạn) của hợp đồng. 

Các đặc điểm của hợp đồng hoán đổi

Cần quan tâm là rất khó sắp xếp một hợp đồng hoán đổi trực tiếp hai bên là những người sử dụng loại sản phẩm ở đầu cuối .Một cơ cấu tổ chức hiệu suất cao hơn có sự tham gia của một định chế kinh tế tài chính trung gian – gọi là tổ chức triển khai kinh doanh thương mại hợp đồng hoán đổi, nhà tạo lập thị trường hoặc ngân hàng nhà nước thanh toán giao dịch hợp đồng hoán đổi đứng giữa và đóng vai trò liên kết hai bên sử dụng ở đầu cuối, tức là những đối tác chiến lược của hợp đồng thanh toán giao dịch hợp đồng hoán đổi hưởng lợi từ chênh lệch giữa giá chào mua và giá chào bán mà họ đưa ra cho những bên nhằm mục đích xác lập những luồng tiền của hợp đồng .Việc sử dụng nhà thanh toán giao dịch hợp đồng hoán đổi, hay là tổ chức triển khai trung gian, có lợi cho cả hai bên tham gia hợp đồng với hai lí do sau :- Sử dụng trung gian làm giảm thời hạn tìm kiếm để đi đến kí kết hợp đồng hoán đối .

Hoạt động trên thị trường với tính chất chuyên nghiệp, tổ chức trung gian sẵn sàng thực hiện một giao dịch hoán đổi vào bất kì thời điểm nào, trong khi các cá nhân hoặc tổ chức thông thường không được chuyên môn hóa trong lĩnh vực này có thể mất nhiều thời gian để tìm đối tác, kể cả khi có sự hỗ trợ của môi giới.

– Việc sử dụng trung gian hoàn toàn có thể làm giảm ngân sách nhìn nhận chất lượng tín dụng thanh toán .Đối với đa phần những hợp đồng hoán đổi, một bên đối tác chiến lược sẽ thanh toán giao dịch những luồng tiền địa thế căn cứ vào tác dụng ) dịch chuyển ngẫu nhiên, hay còn gọi là thả nổi ( floating ) của một tham số nhất định như lãi suất vay, tỉ giá hối đoái, mức sinh lời CP hoặc giá sản phẩm & hàng hóa .Đối tác phía bên kia hoặc sẽ thanh toán giao dịch luồng tiền thả nổi địa thế căn cứ vào một tham số khác, hoặc giao dịch thanh toán luồng tiền cố định và thắt chặt .

Thời điểm các bên tham gia hợp đồng hoán đổi tiến hành thanh toán các luồng tiền được gọi là ngày thanh toán, và khoảng thời gian giữa các ngày thanh toán được gọi là kì thanh toán

Vào một ngày thanh toán giao dịch đơn cử, một bên đối tác chiến lược sẽ thực thi chuyển trả tiền cho bên kia và phía bên kia cũng sẽ chuyển trả một khoản tiền ngược lại ( Ngoại trừ trường hợp của hợp đồng hoán đổi tiền tệ ), cả hai luồng tiền giao dịch thanh toán của những bên trong hợp đồng hoán đổi nói chung sẽ được triển khai bằng cùng một loại tiền tệ .Kết quả là, những bên thường thỏa thuận hợp tác chỉ trao đổi luồng tiền ròng mà một bên nợ bên kia, hay là vận dụng nguyên tắc bù trừ ròng ( netting ) .Đối với hợp đồng hoãn đổi tiền tệ và một số ít dạng hợp đồng hoán đổi đặc biệt quan trọng khác, những luồng tiền thanh toán giao dịch không được ghi nhận theo cùng một loại tiền tệ ; khi đó việc bù trừ ròng không hề diễn ra mà những bên phải chuyển cho nhau những luồng tiền theo nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh một cách độc lập .

Một điểm cần lưu ý nữa là hợp đồng hoán đổi chủ yếu được thanh toán bằng tiền mặt, rất hiếm trường hợp yêu cầu chuyển giao vật chất tài sản cơ sở.

Hợp đồng hoán đổi hầu hết được thanh toán giao dịch trên thị trường OTC, vì thế những pháp luật của hợp đồng thường được phong cách thiết kế linh động cho tương thích với nhu yếu đơn cử của những bên. Mặc dù hợp đồng hoán đổi được coi là một trong những dạng sàn chứng khoán phái sinh sinh ra muộn nhất, nhưng đây có lẽ rằng là công cụ quan trọng nhất nếu xét về qui mô của thị trường .Có ba loại chủ thể tham gia chính trên thị trường hợp đồng hoán đổi, đó là người sử dụng sau cuối, định chế trung gian và nhà thanh toán giao dịch tự doanh .

(Tài liệu tham khảo, Giáo trình Chứng khoán phái sinh & Thị trường chứng khoán phái sinh)

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255