sufficiency tiếng Anh là gì?

sufficiency tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng sufficiency trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ sufficiency tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm sufficiency tiếng Anh
sufficiency
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ sufficiency

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: sufficiency tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

sufficiency tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ sufficiency trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ sufficiency tiếng Anh nghĩa là gì.

sufficiency /sə’fiʃənsi/

* danh từ
– sự đủ, sự đầy đủ
=to have a sufficiency+ sống đầy đủ, sống sung túc
– (từ cổ,nghĩa cổ) khả năng; thẩm quyền

sufficiency
– tính đủ; sự đầy đủ
– joint s. (thống kê) tính đủ đồng thời

Thuật ngữ liên quan tới sufficiency

Tóm lại nội dung ý nghĩa của sufficiency trong tiếng Anh

sufficiency có nghĩa là: sufficiency /sə’fiʃənsi/* danh từ- sự đủ, sự đầy đủ=to have a sufficiency+ sống đầy đủ, sống sung túc- (từ cổ,nghĩa cổ) khả năng; thẩm quyềnsufficiency- tính đủ; sự đầy đủ- joint s. (thống kê) tính đủ đồng thời

Đây là cách dùng sufficiency tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ sufficiency tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

sufficiency /sə’fiʃənsi/* danh từ- sự đủ tiếng Anh là gì?
sự đầy đủ=to have a sufficiency+ sống đầy đủ tiếng Anh là gì?
sống sung túc- (từ cổ tiếng Anh là gì?
nghĩa cổ) khả năng tiếng Anh là gì?
thẩm quyềnsufficiency- tính đủ tiếng Anh là gì?
sự đầy đủ- joint s. (thống kê) tính đủ đồng thời

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255