Static trong Java là gì? Những thông tin cơ bản nhất về Static 2021

Static là một trong những từ khóa quan trọng của Java. Để lập trình tốt, bạn cần nắm chắc khái niệm của từ khóa Static cũng như các dạng thể hiện và cách sử dụng của nó. Static không gây khó khăn cho người dùng nhưng lại đòi hỏi bạn phải thấu hiểu hoàn toàn khái niệm của nó để có thể vận dụng tốt. Với bài viết sau đây, Teky giúp bạn tìm hiểu về các thông tin và nội dung xung quanh từ khóa Static trong Java.

Khái niệm của Static trong Java là gì ?

Đầu tiên, ta sẽ tìm hiểu và khám phá đáp án cho thắc mắc, Static là gì ? Về cơ bản, từ khóa Static được dùng để quản trị bộ nhớ một cách có mạng lưới hệ thống hơn. Tuy nhiên, Static không hề quản trị bộ nhớ của đối tượng người dùng ( hay còn gọi là bộc lộ lớp ) mà chỉ quản trị bộ nhớ của lớp thôi .Static hoàn toàn có thể được vận dụng với những biến, những phương pháp, những khối hoặc những lớp lồng nhau. Chi tiết về cách sử dụng Static như sau :Tìm hiểu về Static trong Java

 • Biến Static (Static Variables): Ta có thể thấy rằng, Static dịch ra là Tĩnh. Chính vì vậy, biến Static hay được gọi là biến tĩnh khi ta khai báo chúng.
 • Phước thức Static (Static Methods): Khi người dùng tiến hành khai báo một phương thức dưới dạng Static thì nó được gọi là phương thức Static.
 • Khối Static (Static Blocks): Khi muốn khởi tạo các thành viên thuộc nhóm dữ liệu Static, ta sẽ tiến hành sử dụng khối Static.
 • Lớp Static (Static Class): Người dùng có thể đặt các lớp lồng nhau thành dạng Static. Các lớp lồng nhau này có thể được truy cập mà không cần đến object của các lớp bên ngoài.
 • Import Static: Ta được phép tiến hành Import các Static Member của một lớp hoặc một package vào một lớp khác bằng phương thức sử dụng từ khóa Import với các phiên bản Java từ 5 trở lên. Sau đó, người dùng có thể vận dụng Import Static đó như một thành viên của lớp.

Cấu trúc hoạt động giải trí của biến Static trong Java

Biến Static có thể dùng để chỉ thuộc tính chung của một nhóm đối tượng chứ không chỉ một đối tượng riêng lẻ. Ví dụ, ta dùng biến Static để khai báo tên công ty của một nhóm nhân viên hoặc tên trường đại học của một nhóm sinh viên. Trong khu vực class, biến Static chỉ nhận bộ nhớ được một lần duy nhất tại thời điểm class loading.

Biến Static trong Java còn hoàn toàn có thể được khai báo đồng thời cùng những từ khóa Static khác. Khi đó, nó được gọi là class variable. Để tiết kiệm ngân sách và chi phí bộ nhớ hơn, biến Static được sử dụng như một thuộc tính chung của tổng thể những objects ( hoặc instances ) trong lớp đó. Nó hoàn toàn có thể được gọi khi chưa cần tạo đối tượng người dùng nào .Các bước hoạt động của Static trong lớpNếu một biến vừa được khai báo Static lại vừa được khai báo Final trong Java thì nó được xem như một hằng số. Khi báo cáo giải trình một hằng số, người dùng cần viết hoa vần âm đầu và phân làn bằng dấu ( _ ) khi có nhiều từ .Giá trị mặc định dùng để khai báo biến Static và non-Static là tương đương. Cụ thể :

 • Giá trị mặc định của primitive integers (long, int, short, byte) là 0
 • Giá trị mặc định của primitive floating points (double, float) là 0.0
 • Giá trị mặc định của boolean là false
 • Giá trị mặc định của object references là null

Ví dụ về biến Static Class trong Java

Ta có 300 sinh viên trường ĐH TMU, college được dùng để chỉ thuộc tính chung của những đối tượng người dùng. Khi sử dụng Static, ta sẽ chỉ cần cấp phép bộ nhớ cho tổng thể những đối tượng người dùng trong 1 lần duy nhất ./ / Chương trình Java ví dụ về biến staticclass Student {int id ; / / instance variableString name ;static String college = ” TMU ” ; / / static variable/ / constructorStudent ( int i, String n ) {id = i ;name = n ;}/ / Phương thức để hiển thị thông tin sinh viênvoid display ( ) {System. out.println ( id + ” “ + name + ” “ + college ) ;}}/ / Tạo class khác để thực thi hiển thị tài liệupublic class TestStaticVariable1 {public static void main ( String args [ ] ) {Student s1 = new Student ( 17, ” Hải ” ) ;Student s2 = new Student ( 18, ” Doanh ” ) ;/ / Chúng ta hoàn toàn có thể đổi khác trường ĐH của toàn bộ sv bằng 1 dòng code/ / Student. college = ” TMU – ICT TP. Hà Nội ” ;s1.display ( ) ;s2.display ( ) ;}}Với nội dung như trê, ta thu được tác dụng là :17 Hải TMU18 Doanh TMUVí dụ về Static trong Java

Lưu ý về phương pháp Static Java

Đặc điểm của phương pháp Static trong Java

Như đã nói ở trên, một phương pháp được gọi là Static khi ta khai báo nó với biến Static. Phương thức Static gồm có một số ít đặc thù rất riêng không liên quan gì đến nhau :

 • Phương thức Static thuộc một lớp nhưng không phải đối tượng của lớp.
 • Người dùng có thể gọi phương thức Static mà không cần phải khởi tạo trước một lớp.
 • Biến Static có thể được truy cập bởi phương thức Static để thay đổi giá trị của nó.
 • Phương thức Static không thể gọi được phương thức non-Static, nó chỉ có thể gọi được phương thức dạng khác. Ngoài ra, phương thức Static cũng không thể truy cập được data của phương thức non-Static.
 • Ta không thể dùng phương thức Static với 2 từ khóa this và super.
 • Bản chất của quá trình đè dựa trên hoạt động gán động khi chương trình đang chạy hoặc gán tĩnh tại thời gian biên dịch. Chính vì thế, người dùng không thể ghi đè phương thức trong Java. Phương thức tĩnh không có ràng buộc với thực thể của class nên cũng không thể ghi đè nó.

Đặc điểm của Static trong Java

Mời bạn đọc tham khảo thêm:

Trường hợp nên sử dụng phương pháp Static

Có những trường hợp riêng để sử dụng phương pháp Static. Người dùng nên xem xét những yếu tố sao cho phương pháp Static phát huy hiệu quả ở mức cao nhất và tránh được rủi ro đáng tiếc .Một trong những trường hợp thông dụng nhất để sử dụng từ khóa Static trong Java cho một phương pháp là khi phương pháp ấy không bị nhờ vào vào trạng thái của một đối tượng người tiêu dùng bất kể. Nói dễ hiểu hơn tức là phương pháp không cần dùng đến tài liệu thành viên. Mọi thứ sẽ được truyền đi dưới dạng tham số .Bạn hoàn toàn có thể ứng dụng Static Method như một phương pháp tiện ích bởi nó được cho phép người dùng truy vấn trực tiếp bằng tên lớp mà không cần bất kỳ biểu lộ nào. Ví dụ thông dụng nhất của trường hợp này chính là lớp java.lang. Math .Và sau cuối, người ta cũng sẽ sử dụng phương pháp Static trong trường hợp những Design Pattern cần truy vấn global như Singleton pattern, Factory pattern …

Ví dụ về phương pháp Static trong Java

Ví dụ: Website gpcoder.com hiện sở hữu rất nhiều bài viết. Mỗi bài viết cần phải có địa chỉ của website ở cuối. Tất nhiên là các địa chỉ này đều giống nhau và có nhiều lớp cần sử dụng. Để giảm thiểu lưu trữ bộ nhớ và dễ dàng chia sẻ khi sử dụng ở các lớp khác, người dùng nên áp dụng từ khóa Static như sau:

public class UsingStaticExample {private String subject ;UsingStaticExample ( String subject ) {this.subject = subject ;}public void print ( ) {System. out.println ( “ Subject = ” + subject ) ;System. out.println ( “ Website = ” + MyWebsite. WEBSITE ) ;}public static void changeWebsite ( String website ) {MyWebsite. WEBSITE = website ;}public static void main ( String [ ] args ) {UsingStaticExample ex1 = new UsingStaticExample ( “ Core Java ” ) ;ex1. changeWebsite ( “ abc.com ” ) ;ex1.print ( ) ;System. out.println ( “ — – “ ) ;UsingStaticExample. changeWebsite ( “ https://gpcoder.com ” ) ;ex1.print ( ) ;}}Từ đó, ta có tác dụng thu được là :Subject = Core JavaWebsite = abc.com— -Subject = Core JavaWebsite = https://gpcoder.com

Mời bạn đọc tham khảo thêm:

Kết luận

Với bài viết trên, Teky đã giúp bạn đọc hiểu thêm một số ít thông tin cơ bản xung quanh biến và phương pháp Static trong Java. Thực ra dùng Static không hề khó nếu bạn nắm rõ khái niệm và phương pháp hoạt động giải trí của nó. Static hoạt động giải trí rất tốt trong trường hợp người dùng muốn tiết kiệm chi phí bộ nhớ và giảm tải những quy trình tiến độ trùng lặp với nhau. Tuy nhiên, hãy xem xét những trường hợp nên sử dụng Static như chúng tôi đã gợi ý. Việc quá lạm dụng Static ngược lại sẽ gây tốn thời hạn và rắc rối hơn .Cảm ơn bạn đọc đã theo dõi bài viết về Static trong Java trong Java của chúng tôi. Đừng quên rằng Teky còn rất nhiều bài viết giải thuật về lập trình – IT rất mê hoặc .

Học viện công nghệ Teky là nơi học lập trình số 1 Nước Ta

TEKY là Học viện sáng tạo công nghệ với chương trình giảng dạy STEAM (Science – Technology – Engineering – Art – Mathematics) theo chuẩn Mỹ đầu tiên tại Việt Nam dành cho trẻ em từ 4 đến 18 tuổi.

Được xây dựng vào tháng 6 năm năm nay, TEKY quyết tâm thực thi thiên chức mang đến cho thế hệ trẻ Nước Ta kỹ năng và kiến thức tổng lực về STEAM, đặc biệt quan trọng là những tư duy công nghệ tiên tiến, khoa học máy tính và kỹ năng và kiến thức thế kỷ 21 – 4C s ( Critical Thinking : Tư duy phản biện – Communication : Giao tiếp – Creativity : Sáng tạo – Collaboration : Làm việc nhóm ) .

Đây là chương trình không chỉ trang bị kỹ năng và kiến thức lập trình mà còn rèn luyện nhóm kiến thức và kỹ năng 4C s. Trẻ sẽ được :

Các bộ môn giảng dạy tại Teky gồm : Lập trình và tăng trưởng ứng dụng, lập trình game, lập trình web với python Lập trình Scratch Robotics Engineering, Công nghệ 3D và MultiMedia. Chúng tôi tin rằng trẻ nhỏ Nước Ta có thời cơ tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ trong một nền kinh tế tài chính số và cần được trang bị sẵn sàng chuẩn bị để trở thành những người kinh doanh công nghệ tiên tiến trong tương lai .

Liên hệ ngay học viện công nghệ sáng tạo TEKY để được tư vấn khóa học:

 • Cam kêt 7 tuổi hoàn toàn có thể lập trình
 • Top 10 dự án Bất Động Sản giáo dục có tầm tác động ảnh hưởng nhất Khu vực Đông Nam Á 2017 và 2018
 • Top 3 Dự án xuất sắc nhất, NextGen – Thụy Sĩ
 •  Hotline Hà Nội: 024-7109-6668 | 0975-241-015

 • hotline Hồ Chí Minh : 028 – 7109 9948 | 097-900-8642

Website https://shopdothang.com | E-Mail : support@teky.edu.vn |

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255