splice tiếng Anh là gì?

splice tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng splice trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ splice tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm splice tiếng Anh
splice
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ splice

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: splice tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

splice tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ splice trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ splice tiếng Anh nghĩa là gì.

splice /splais/

* danh từ
– chỗ nối bện (hai đầu dây)
– chỗ ghép; sự ghép (hai mảnh gỗ)
!to sit on the splice
– (thể dục,thể thao), (từ lóng) chơi thế thủ, giữ thế thủ (crickê)

* ngoại động từ
– nối bện (nối hai đầu dây, bằng cách bệnh sợi với nhau)
– ghép (hai mảnh gỗ)
– (thông tục) lấy vợ, lấy chồng, lấy nhau
=when did they get spliced?+ họ lấy nhau bao giờ?
!to splice the main brace
– (hàng hải) phát thêm rượu rum (cho thuỷ thủ)

Thuật ngữ liên quan tới splice

Tóm lại nội dung ý nghĩa của splice trong tiếng Anh

splice có nghĩa là: splice /splais/* danh từ- chỗ nối bện (hai đầu dây)- chỗ ghép; sự ghép (hai mảnh gỗ)!to sit on the splice- (thể dục,thể thao), (từ lóng) chơi thế thủ, giữ thế thủ (crickê)* ngoại động từ- nối bện (nối hai đầu dây, bằng cách bệnh sợi với nhau)- ghép (hai mảnh gỗ)- (thông tục) lấy vợ, lấy chồng, lấy nhau=when did they get spliced?+ họ lấy nhau bao giờ?!to splice the main brace- (hàng hải) phát thêm rượu rum (cho thuỷ thủ)

Đây là cách dùng splice tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ splice tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

splice /splais/* danh từ- chỗ nối bện (hai đầu dây)- chỗ ghép tiếng Anh là gì?
sự ghép (hai mảnh gỗ)!to sit on the splice- (thể dục tiếng Anh là gì?
thể thao) tiếng Anh là gì?
(từ lóng) chơi thế thủ tiếng Anh là gì?
giữ thế thủ (crickê)* ngoại động từ- nối bện (nối hai đầu dây tiếng Anh là gì?
bằng cách bệnh sợi với nhau)- ghép (hai mảnh gỗ)- (thông tục) lấy vợ tiếng Anh là gì?
lấy chồng tiếng Anh là gì?
lấy nhau=when did they get spliced?+ họ lấy nhau bao giờ?!to splice the main brace- (hàng hải) phát thêm rượu rum (cho thuỷ thủ)

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255