Sự khác biệt giữa phát sinh tinh trùng và phát sinh tinh trùng (Khoa học & Tự nhiên)

Phát sinh tinh trùng và phát sinh tinh trùng

Một tiềm năng quan trọng trong đời sống của toàn bộ những sinh vật là sinh sản và bảo vệ rằng loại của chúng sẽ sống sót trong tương lai. Để đạt được tiềm năng đó thành công xuất sắc, sinh sản hữu tính là công cụ và những giao tử từ con đực và con cháu được trộn lẫn với nhau để tạo ra con cháu. Sự phát sinh tinh trùng là phương tiện đi lại cơ bản của việc tạo ra những giao tử đực và sự sinh tinh trùng là một tiến trình của quy trình sản xuất chính.

Phát sinh tinh trùng

Spermatogenesis là một sự kiện tiếp nối đuôi nhau ở đầu cuối tạo ra hàng triệu tinh trùng bơi nhanh trọn vẹn trưởng thành từ những tế bào tinh trùng chính. Mỗi tế bào sơ cấp trải qua những quy trình tiến độ khác nhau và sau cuối trở thành một tế bào tinh trùng hoàn hảo với một cái đuôi vẫy và một huyệt xuyên. Spermatocytogenesis, Spermatidogenesis, Spermiogenesis và Spermiation là bốn bước chính của sự sinh tinh trùng. Sự phát sinh tinh trùng khởi đầu từ những tế bào sinh tinh trùng lưỡng bội, và chúng trở thành tế bào sinh tinh nguyên phát ở cuối quá trình này sau khi trải qua quy trình nguyên phân. Spermatidogenesis là quá trình thứ hai của quy trình chính trong đó những tế bào sinh tinh sơ cấp được sản xuất từ ​ ​ bước trước đó trở thành tế bào sinh tinh thứ cấp sau khi đi qua khung hình – 1. Giai đoạn thứ hai của bước này tạo ra tinh trùng đơn bội trải qua những tế bào sinh tinh thứ cấp. Spermiogenesis là một tiến trình rất quan trọng của sự sinh tinh trùng, nơi sự thuận tiện diễn ra, và nó tiến tới quy trình tiến độ cuối của quy trình sinh tinh. Cuối cùng, những tinh trùng tăng trưởng tốt và vừa đủ tính năng được sản xuất bên trong mạng lưới hệ thống sinh sản phái mạnh. Các quá trình bắt đầu của quy trình sinh tinh xảy ra ở tinh hoàn và sau đó những tinh trùng tiến triển thành mào tinh để phát sinh tinh trùng. Tóm lại, thành phần di truyền của những tế bào tinh trùng sơ cấp đổi khác từ trạng thái lưỡng bội sang trạng thái đơn bội trong quy trình sinh tinh và đó là một quy trình diễn ra theo từng quá trình. Số lượng tế bào tăng lên do nguyên phân và giảm phân xảy ra trong quy trình.

Sự phát sinh tinh trùng

Spermiogenesis là một trong những bước rất quan trọng trong quy trình sinh tinh và đó là thời gian tinh trùng được tạo điều kiện kèm theo bởi những bào quan và hình thành cấu trúc đặc trưng của mỗi tinh trùng. Các tinh trùng được tạo ra từ tiến trình trước có hình dạng tròn hoặc ít hơn, và mỗi loại chứa những vật tư di truyền với những máy ly tâm, ty thể và khung hình Golgi. Sự sắp xếp của những bào quan đó được sắp xếp theo cách mà tinh trùng hoàn toàn có thể xâm nhập vào toàn bộ những chướng ngại vật hoàn toàn có thể bị chinh phục. Các acrosome được hình thành ở một đầu của tế bào bằng cách tiết ra những enzyme từ khung hình Golgi và ty thể được tập trung chuyên sâu ở đầu kia của tế bào tạo thành mảnh giữa. Phức hợp Golgi sau đó gồm có những vật tư di truyền cô đặc và acrosome. Sự hình thành đuôi là quy trình tiến độ tiếp theo của quy trình sinh tinh và một trong những TT được lan rộng ra để trở thành đuôi của tinh trùng. Thật mê hoặc khi biết rằng cái đuôi được khuynh hướng về phía lòng của ống lượn. Trong tiến trình này, những vật tư di truyền không trải qua biến hóa mà trở nên cô đặc và được bảo vệ. Hình dạng của ô được đổi khác thành giống như một mũi tên có đuôi dài và đầu xác lập.

Sự khác biệt giữa Spermatogenesis và Spermiogenesis là gì?

• Phát sinh tinh trùng là hàng loạt quy trình sản xuất tinh trùng trong khi sinh tinh là tiến trình chính ở đầu cuối của hàng loạt quy trình. • Sự phát sinh tinh trùng làm biến hóa vật tư di truyền từ lưỡng bội sang đơn bội nhưng sự sinh tinh trùng thì không.

• Số lượng tế bào tăng mạnh trong quá trình sinh tinh, nhưng không có sự thay đổi về số lượng tế bào sau khi sinh tinh trùng.

• Chuyên môn hóa và trưởng thành của tinh trùng diễn ra trong quy trình sinh tinh, nhưng không phải trong những bước khác của quy trình sinh tinh. • Sự phát sinh tinh trùng không làm đổi khác hình dạng của những tế bào ngoại trừ trong quy trình sinh tinh trùng.

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255