sought tiếng Anh là gì?

sought tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng sought trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ sought tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm sought tiếng Anh
sought
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ sought

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: sought tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

sought tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ sought trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ sought tiếng Anh nghĩa là gì.

sought /si:k/

* động từ sought
/sɔ:t/
– tìm, đi tìm, tìm kiếm, cố tìm cho được
=to seek employment+ tìm việc làm
=to go seeking advice+ đi tìm sự giúp đỡ ý kiến
– mưu cầu, theo đuổi, nhằm vào, cố gắng
=to seek to make peace+ cố gắng dàn hoà
=to seek someone’s life’ to seek to kill someone+ nhằm hại tính mệnh ai, nhằm giết ai
– thỉnh cầu, yêu cầu
=to seek someone’s aid+ yêu cầu sự giúp đỡ của ai
– theo đuổi (danh vọng); săn đón, thăm hỏi
!to seek after
!to seek for
– đi tìm, tìm kiếm
!to seek out
– tìm, nhằm tìm (ai)
=to seek out the author of a murder+ tìm thủ phạm cho vụ giết người
– tìm thấy
!to seek through
– lục tìm, lục soát
!to be to seek (much to seek)
– còn thiếu, còn cần
=good teacher are to seek+ còn thiếu nhiều giáo viên giỏi
=to be to seek in grammar+ cần phải học thêm ngữ phápseek /si:k/

* động từ sought
/sɔ:t/
– tìm, đi tìm, tìm kiếm, cố tìm cho được
=to seek employment+ tìm việc làm
=to go seeking advice+ đi tìm sự giúp đỡ ý kiến
– mưu cầu, theo đuổi, nhằm vào, cố gắng
=to seek to make peace+ cố gắng dàn hoà
=to seek someone’s life’ to seek to kill someone+ nhằm hại tính mệnh ai, nhằm giết ai
– thỉnh cầu, yêu cầu
=to seek someone’s aid+ yêu cầu sự giúp đỡ của ai
– theo đuổi (danh vọng); săn đón, thăm hỏi
!to seek after
!to seek for
– đi tìm, tìm kiếm
!to seek out
– tìm, nhằm tìm (ai)
=to seek out the author of a murder+ tìm thủ phạm cho vụ giết người
– tìm thấy
!to seek through
– lục tìm, lục soát
!to be to seek (much to seek)
– còn thiếu, còn cần
=good teacher are to seek+ còn thiếu nhiều giáo viên giỏi
=to be to seek in grammar+ cần phải học thêm ngữ pháp

seek
– tìm tòi; cố gắng

Thuật ngữ liên quan tới sought

Tóm lại nội dung ý nghĩa của sought trong tiếng Anh

sought có nghĩa là: sought /si:k/* động từ sought /sɔ:t/- tìm, đi tìm, tìm kiếm, cố tìm cho được=to seek employment+ tìm việc làm=to go seeking advice+ đi tìm sự giúp đỡ ý kiến- mưu cầu, theo đuổi, nhằm vào, cố gắng=to seek to make peace+ cố gắng dàn hoà=to seek someone’s life’ to seek to kill someone+ nhằm hại tính mệnh ai, nhằm giết ai- thỉnh cầu, yêu cầu=to seek someone’s aid+ yêu cầu sự giúp đỡ của ai- theo đuổi (danh vọng); săn đón, thăm hỏi!to seek after!to seek for- đi tìm, tìm kiếm!to seek out- tìm, nhằm tìm (ai)=to seek out the author of a murder+ tìm thủ phạm cho vụ giết người- tìm thấy!to seek through- lục tìm, lục soát!to be to seek (much to seek)- còn thiếu, còn cần=good teacher are to seek+ còn thiếu nhiều giáo viên giỏi=to be to seek in grammar+ cần phải học thêm ngữ phápseek /si:k/* động từ sought /sɔ:t/- tìm, đi tìm, tìm kiếm, cố tìm cho được=to seek employment+ tìm việc làm=to go seeking advice+ đi tìm sự giúp đỡ ý kiến- mưu cầu, theo đuổi, nhằm vào, cố gắng=to seek to make peace+ cố gắng dàn hoà=to seek someone’s life’ to seek to kill someone+ nhằm hại tính mệnh ai, nhằm giết ai- thỉnh cầu, yêu cầu=to seek someone’s aid+ yêu cầu sự giúp đỡ của ai- theo đuổi (danh vọng); săn đón, thăm hỏi!to seek after!to seek for- đi tìm, tìm kiếm!to seek out- tìm, nhằm tìm (ai)=to seek out the author of a murder+ tìm thủ phạm cho vụ giết người- tìm thấy!to seek through- lục tìm, lục soát!to be to seek (much to seek)- còn thiếu, còn cần=good teacher are to seek+ còn thiếu nhiều giáo viên giỏi=to be to seek in grammar+ cần phải học thêm ngữ phápseek- tìm tòi; cố gắng

Đây là cách dùng sought tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ sought tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

sought /si:k/* động từ sought /sɔ:t/- tìm tiếng Anh là gì?
đi tìm tiếng Anh là gì?
tìm kiếm tiếng Anh là gì?
cố tìm cho được=to seek employment+ tìm việc làm=to go seeking advice+ đi tìm sự giúp đỡ ý kiến- mưu cầu tiếng Anh là gì?
theo đuổi tiếng Anh là gì?
nhằm vào tiếng Anh là gì?
cố gắng=to seek to make peace+ cố gắng dàn hoà=to seek someone’s life’ to seek to kill someone+ nhằm hại tính mệnh ai tiếng Anh là gì?
nhằm giết ai- thỉnh cầu tiếng Anh là gì?
yêu cầu=to seek someone’s aid+ yêu cầu sự giúp đỡ của ai- theo đuổi (danh vọng) tiếng Anh là gì?
săn đón tiếng Anh là gì?
thăm hỏi!to seek after!to seek for- đi tìm tiếng Anh là gì?
tìm kiếm!to seek out- tìm tiếng Anh là gì?
nhằm tìm (ai)=to seek out the author of a murder+ tìm thủ phạm cho vụ giết người- tìm thấy!to seek through- lục tìm tiếng Anh là gì?
lục soát!to be to seek (much to seek)- còn thiếu tiếng Anh là gì?
còn cần=good teacher are to seek+ còn thiếu nhiều giáo viên giỏi=to be to seek in grammar+ cần phải học thêm ngữ phápseek /si:k/* động từ sought /sɔ:t/- tìm tiếng Anh là gì?
đi tìm tiếng Anh là gì?
tìm kiếm tiếng Anh là gì?
cố tìm cho được=to seek employment+ tìm việc làm=to go seeking advice+ đi tìm sự giúp đỡ ý kiến- mưu cầu tiếng Anh là gì?
theo đuổi tiếng Anh là gì?
nhằm vào tiếng Anh là gì?
cố gắng=to seek to make peace+ cố gắng dàn hoà=to seek someone’s life’ to seek to kill someone+ nhằm hại tính mệnh ai tiếng Anh là gì?
nhằm giết ai- thỉnh cầu tiếng Anh là gì?
yêu cầu=to seek someone’s aid+ yêu cầu sự giúp đỡ của ai- theo đuổi (danh vọng) tiếng Anh là gì?
săn đón tiếng Anh là gì?
thăm hỏi!to seek after!to seek for- đi tìm tiếng Anh là gì?
tìm kiếm!to seek out- tìm tiếng Anh là gì?
nhằm tìm (ai)=to seek out the author of a murder+ tìm thủ phạm cho vụ giết người- tìm thấy!to seek through- lục tìm tiếng Anh là gì?
lục soát!to be to seek (much to seek)- còn thiếu tiếng Anh là gì?
còn cần=good teacher are to seek+ còn thiếu nhiều giáo viên giỏi=to be to seek in grammar+ cần phải học thêm ngữ phápseek- tìm tòi tiếng Anh là gì?
cố gắng

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255