sorrow tiếng Anh là gì?

sorrow tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng sorrow trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ sorrow tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm sorrow tiếng Anh
sorrow
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ sorrow

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: sorrow tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

sorrow tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ sorrow trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ sorrow tiếng Anh nghĩa là gì.

sorrow /’sɔrou/

* danh từ
– nỗi đau đớn; sự buồn rầu, sự buồn phiền
– sự kêu than, sự than van
!the Man of Sorrows
– Chúa Giê-xu

* nội động từ
– buồn rầu, buồn phiền
=to sorrow at (over, for) a misfortune+ buồn phiền về một điều bất hạnh
– đau xót, thương tiếc (ai)
=to sorrow after (for) someone+ thương tiếc ai, khóc ai

Thuật ngữ liên quan tới sorrow

Tóm lại nội dung ý nghĩa của sorrow trong tiếng Anh

sorrow có nghĩa là: sorrow /’sɔrou/* danh từ- nỗi đau đớn; sự buồn rầu, sự buồn phiền- sự kêu than, sự than van!the Man of Sorrows- Chúa Giê-xu* nội động từ- buồn rầu, buồn phiền=to sorrow at (over, for) a misfortune+ buồn phiền về một điều bất hạnh- đau xót, thương tiếc (ai)=to sorrow after (for) someone+ thương tiếc ai, khóc ai

Đây là cách dùng sorrow tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ sorrow tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

sorrow /’sɔrou/* danh từ- nỗi đau đớn tiếng Anh là gì?
sự buồn rầu tiếng Anh là gì?
sự buồn phiền- sự kêu than tiếng Anh là gì?
sự than van!the Man of Sorrows- Chúa Giê-xu* nội động từ- buồn rầu tiếng Anh là gì?
buồn phiền=to sorrow at (over tiếng Anh là gì?
for) a misfortune+ buồn phiền về một điều bất hạnh- đau xót tiếng Anh là gì?
thương tiếc (ai)=to sorrow after (for) someone+ thương tiếc ai tiếng Anh là gì?
khóc ai

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255