‘sophisticated’ là gì?, Từ điển Y Khoa Anh – Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” sophisticated “, trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ sophisticated, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ sophisticated trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Anh – Việt

1. So sophisticated.

Rất sành điệu .

2. Charming, sophisticated secret agent

Tay gián điệp hào hoa

3. Charming, sophisticated secret agent.

Tay gián điệp hào hoa .

4. Except it’s much more sophisticated.

Cho dù là cái quái gì đi nữa, có điều phức tạp hơn nhiều .

5. The picture of sophisticated grace

Những bức tranh cũng bài trí công phu …

6. Crew of four. Sophisticated communications sweep.

Đoàn buôn gồm 4 người với mạng lưới hệ thống máy quét phức tạp .

7. Uh, this is a sophisticated grill.

Uh … đây là một cái lò nướng tinh xảo .

8. Well, be a little bit more sophisticated.

Hãy nói văn hoa một chút ít .

9. And the alligator has some very sophisticated senses.

Con cá sấu có vài cơ quan cảm thụ rất phức tạp .

10. The modern car is a sophisticated multi-computer device.

Xe hơi tân tiến là một thiết bị đa máy tính phức tạp .

11. That’s pretty poor operational security for a sophisticated plot.

Bảo mật chiến dịch khá tồi cho 1 thủ đoạn phức tạp .

12. However, emergent behavior is not limited to sophisticated games.

Tuy nhiên, hành vi điển hình nổi bật không bị số lượng giới hạn trong những game show phức tạp .

13. The modern car is a sophisticated multi- computer device.

Xe hơi tân tiến là một thiết bị đa máy tính phức tạp .

14. “I have learned to operate very sophisticated printing presses.

Nơi đây, tôi được học cách sử dụng máy in tối tân .

15. We don’t need sophisticated heart transplants around the world.

Chúng ta không cần phải cấy ghép tim phức tạp trên khắp quốc tế .

16. I don’t care how sophisticated these machines are Mr. Sellers.

Tôi không chăm sóc những cỗ máy này phức tạp thế nào, ông Sellars .

17. I’m not even the more sophisticated voluptuous or curvaceous kind.

Tôi cũng chẳng phải kiểu người đồng hồ đeo tay cát mê hoặc hay đẫy đà .

18. Yes, technologically, it’s very sophisticated, but everybody gets the idea.

Về mặt công nghệ tiên tiến kỹ thuật, nó rất phức tạp, nhưng mọi người đều hiểu sáng tạo độc đáo đó

19. They left behind sophisticated mining equipment and a drone workforce.

Họ để lại thiết bị khai khoáng rất tân tiến Và số người máy lao động .

20. You know, I didn’t have access to a sophisticated laboratory.

Bạn biết đấy, tôi không được tiếp cận một phòng thí nghiệm tối tân .

21. In the background there is a very sophisticated anesthesia machine.

Ở đằng sau trong bức ảnh là một thiết bị gây mê văn minh .

22. Brazil has a diverse and sophisticated services industry as well.

Brasil cũng chiếm hữu một nền công nghiệp dịch vụ phong phú và có chất lượng cao .

23. Young American women at the time also liked the sophisticated look.

Ngọc Nhi cũng rất thích cảnh trí hoa viên thảo mộc .

24. I know this sophisticated technology must look very strange to you.

Tôi biết công nghệ tiên tiến tinh xảo phức tạp này rất lạ lẫm với cô .

25. HE WAS at ease with sophisticated intellectuals and with humble tentmakers.

ÔNG hòa đồng với cả giới trí thức lẫn người may trại bình dân.

26. Her neural network is the most sophisticated learning computer on earth.

Dây thần kinh mạng của cô ta là tiên tiến và phát triển nhất trong mạng lưới hệ thống máy tính trên toàn cầu .

27. As time progressed, increasingly sophisticated mathematics started to be used in physics.

Rồi thời hạn trôi đi, toán học ngày càng tinh xảo mở màn xuất hiện trong vật lý .

28. Secondly, drug companies are not going to develop really sophisticated psychoactive drugs.

Thứ nhì, những công ty dược sẽ không thực sự tăng trưởng những thuốc kích thích thần kinh .

29. It’s a wonderful combination of very remote mountaintop with exquisitely sophisticated technology.

Đó là một sự tích hợp tuyệt vời giữa những đỉnh núi xa xôi và khoa học phức tạp phức tạp .

30. We’re just saying the Unsubs are sophisticated enough to study other crimes.

Chúng tôi đang nói những hung thủ đủ phức tạp để nghiên cứu và điều tra tội ác khác .

31. A more sophisticated style would only make you look more of a child.

Một phong thái càng phức tạp càng làm cho con trông như một đứa trẻ hơn .

32. Some buildings hint at the sophisticated mathematical and astronomical knowledge of the builders.

Một số cấu trúc cho thấy thợ kiến thiết hiểu biết về thiên văn học và toán học phức tạp .

33. Social skills became more complex, language became more sophisticated, and tools became more elaborate.

Các kỹ năng và kiến thức xã hội trở nên phức tạp hơn, ngôn từ tăng trưởng, và những công cụ được sản xuất phức tạp hơn .

34. And for example, the most sophisticated version that we’re aware of is human language.

Ví dụ như, phiên bản phức tạp nhất tất cả chúng ta biết đến là ngôn từ của loài người .

35. They revolutionized the planet and paved the way for a myriad of sophisticated species.

Chúng cách mạng hoá hành tinh và đã mở đường cho ( paved the way for ) cho vô số những loài vật phúc tạp .

36. They have a sophisticated eye which is the fastest visual system on the planet.

Chúng có con mắt tinh xảo với năng lượng quan sát chớp nhoáng nhất trên hành tinh

37. One particular ant, the South American leaf-cutting ant, could be called a sophisticated gardener.

Có một loài kiến trồng nấm ở Nam Mỹ được gọi là “ nhà làm vườn tài ba ” .

38. This silkworm cocoon, for example, creates a highly sophisticated architecture, a home inside which to metamorphisize.

Ví dụ như cái kén tằm này, nó tạo nên một cấu trúc rất là tinh xảo, một ngôi nhà bên trong để lột xác .

39. Turns out, sophisticated adult fare is not necessarily a surefire hit with the fast food crowd .

Hoá ra, món ăn của người lớn tuổi phức tạp không tất yếu là một sự hấp dẫn chắc như đinh có tác dụng với nhóm người thích đồ ăn nhanh .

40. This company makes uber-sophisticated 3-D maps using unclassified technology designed for missile guidance systems .

Công ty này cung ứng map 3D rất phức tạp bằng công nghệ tiên tiến chưa được phân loại và được phong cách thiết kế cho mạng lưới hệ thống dẫn hướng tên lửa .

41. I may be a sophisti-cat, but not so sophisticated as to forge something like that.

Tao cũng là dạng cáo già nhưng cũng không đến mức chế ra mấy thứ như vậy .

42. Corruption has grown so widespread and sophisticated that it threatens to undermine the very fabric of society.

Nạn tham nhũng lan tràn và phức tạp đến mức rình rập đe dọa phá hoại cơ cấu tổ chức xã hội .

43. It is also a technical sport, requiring good motor coordination and the development of sophisticated racquet movements.

Đây còn là môn thể thao có tương quan nhiều đến kỹ thuật, nhu yếu sự phối hợp tốt và sự tăng trưởng những vận động và di chuyển phức tạp của cây vợt .

44. Water is taken up through the tree’s roots and transported to the leaves by a sophisticated “plumbing system.”

Rễ cây hút nước và nước được đưa đến lá bằng một “ mạng lưới hệ thống dẫn nước ” phức tạp .

45. A sophisticated cat and mouse game then ensued between North Vietnamese radar operators and the Wild Weasel pilots.

Một game show mèo đuổi chuột phức tạp đã xảy ra giữa những kĩ thuật viên tinh chỉnh và điều khiển radar của VNDCCH và những phi công Chồn Hoang của Mỹ .

46. A sophisticated and technologically advanced urban culture developed in the Mature Harappan period, from 2600 to 1900 BCE.

Một nền văn hoá đô thị phức tạp và tân tiến về công nghệ tiên tiến được tăng trưởng trong tiến trình Mature Harappan từ năm 2600 đến năm 1900 TCN .

47. So you may have some fairly sophisticated models, but they’re not going to give you a point estimate.

Vậy bạn hoàn toàn có thể lập một vài quy mô khá phức tạp ,

48. However, they cannot be prepared by using sophisticated fabrication methods like two-photon and interference photolithography as mentioned before.

Tuy nhiên, chúng không hề được chuẩn bị sẵn sàng bằng cách sử dụng những giải pháp sản xuất phức tạp như in li-tô quang học hai photon và nhiễu xạ như đã đề cập trước đây .

49. We have incredibly powerful computers, and they do do amazingly sophisticated things, often with very big amounts of data.

Chúng ta có những máy tính cực kỳ mạnh, và chúng làm được nhiều thứ vô cùng phức tạp, thường thì với một lượng tài liệu rất lớn .

50. Over the next couple of years, we refined our reconstruction of their analytical methods and performed more sophisticated simulations.

Trong vài năm tiếp theo, chúng tôi đã gạn lọc tái tạo của chúng tôi về những chiêu thức nghiên cứu và phân tích của họ và triển khai nhiều giả lập phức tạp hơn .

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255