soaring tiếng Anh là gì?

soaring tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng soaring trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ soaring tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm soaring tiếng Anh
soaring
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ soaring

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: soaring tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

soaring tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ soaring trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ soaring tiếng Anh nghĩa là gì.

soaring /’sɔ:riɳ/

* tính từ
– bay vút lên
=soaring ambition+ khát vọng cao xasoar /sɔ:/

* danh từ
– (hàng không) sự bay vút lên
– tầm bay vút lên

* nội động từ
– bay lên, bay cao, vút lên cao
=to soar to the heights of science+ bay lên những đỉnh cao của khoa học
– bay liệng

Thuật ngữ liên quan tới soaring

Tóm lại nội dung ý nghĩa của soaring trong tiếng Anh

soaring có nghĩa là: soaring /’sɔ:riɳ/* tính từ- bay vút lên=soaring ambition+ khát vọng cao xasoar /sɔ:/* danh từ- (hàng không) sự bay vút lên- tầm bay vút lên* nội động từ- bay lên, bay cao, vút lên cao=to soar to the heights of science+ bay lên những đỉnh cao của khoa học- bay liệng

Đây là cách dùng soaring tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ soaring tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

soaring /’sɔ:riɳ/* tính từ- bay vút lên=soaring ambition+ khát vọng cao xasoar /sɔ:/* danh từ- (hàng không) sự bay vút lên- tầm bay vút lên* nội động từ- bay lên tiếng Anh là gì?
bay cao tiếng Anh là gì?
vút lên cao=to soar to the heights of science+ bay lên những đỉnh cao của khoa học- bay liệng

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255