sneezing tiếng Anh là gì?

sneezing tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng sneezing trong tiếng Anh .

TÓM TẮT

Thông tin thuật ngữ sneezing tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm sneezing tiếng Anh
sneezing
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ sneezing

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: sneezing tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

sneezing tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ sneezing trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ sneezing tiếng Anh nghĩa là gì.

sneezing

* danh từ
– xem sneezesneeze /sni:z/

* danh từ
– sự hắt hơi
– cái hắt hơi

* nội động từ
– hắt hơi
!to sneeze into a basket
– (nói trại) bị chém đầu
!that’s not to be sneezed at
– đó là điều không thể xem khinh được

Thuật ngữ liên quan tới sneezing

Tóm lại nội dung ý nghĩa của sneezing trong tiếng Anh

sneezing có nghĩa là: sneezing* danh từ- xem sneezesneeze /sni:z/* danh từ- sự hắt hơi- cái hắt hơi* nội động từ- hắt hơi!to sneeze into a basket- (nói trại) bị chém đầu!that’s not to be sneezed at- đó là điều không thể xem khinh được

Đây là cách dùng sneezing tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ sneezing tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

sneezing* danh từ- xem sneezesneeze /sni:z/* danh từ- sự hắt hơi- cái hắt hơi* nội động từ- hắt hơi!to sneeze into a basket- (nói trại) bị chém đầu!that’s not to be sneezed at- đó là điều không thể xem khinh được

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255