slink tiếng Anh là gì?

slink tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng slink trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ slink tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm slink tiếng Anh
slink
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ slink

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: slink tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

slink tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ slink trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ slink tiếng Anh nghĩa là gì.

slink /sliɳk/

* danh từ
– súc vật ((thường) là bò) đẻ non
– thịt súc vật ((thường) là bò) đẻ non

* động từ
– đẻ non, đẻ thiếu tháng (súc vật)

* nội động từ slunk
– ((thường) + away, by, in, off…) đi lén, lẩn
=to slink in+ lén vào

Thuật ngữ liên quan tới slink

Tóm lại nội dung ý nghĩa của slink trong tiếng Anh

slink có nghĩa là: slink /sliɳk/* danh từ- súc vật ((thường) là bò) đẻ non- thịt súc vật ((thường) là bò) đẻ non* động từ- đẻ non, đẻ thiếu tháng (súc vật)* nội động từ slunk- ((thường) + away, by, in, off…) đi lén, lẩn=to slink in+ lén vào

Đây là cách dùng slink tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ slink tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

slink /sliɳk/* danh từ- súc vật ((thường) là bò) đẻ non- thịt súc vật ((thường) là bò) đẻ non* động từ- đẻ non tiếng Anh là gì?
đẻ thiếu tháng (súc vật)* nội động từ slunk- ((thường) + away tiếng Anh là gì?
by tiếng Anh là gì?
in tiếng Anh là gì?
off…) đi lén tiếng Anh là gì?
lẩn=to slink in+ lén vào

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255