scrolling tiếng Anh là gì?

scrolling tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng scrolling trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ scrolling tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm scrolling tiếng Anh
scrolling
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ scrolling

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: scrolling tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

scrolling tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ scrolling trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ scrolling tiếng Anh nghĩa là gì.

scroll /skroul/

* danh từ
– cuộn giấy, cuộn da lừa, cuộn sách, cuộc câu đối; (từ cổ,nghĩa cổ) bảng danh sách
– (từ hiếm,nghĩa hiếm) đường xoáy ốc
– hình trang trí dạng cuộn

* động từ
– (từ hiếm,nghĩa hiếm) cuộn tròn
– trang trí bằng những hình cuộn

scroll
– mặt kẻ lệch; (kỹ thuật) nép cuộn, đường xoắn ốc

Thuật ngữ liên quan tới scrolling

Tóm lại nội dung ý nghĩa của scrolling trong tiếng Anh

scrolling có nghĩa là: scroll /skroul/* danh từ- cuộn giấy, cuộn da lừa, cuộn sách, cuộc câu đối; (từ cổ,nghĩa cổ) bảng danh sách- (từ hiếm,nghĩa hiếm) đường xoáy ốc- hình trang trí dạng cuộn* động từ- (từ hiếm,nghĩa hiếm) cuộn tròn- trang trí bằng những hình cuộnscroll- mặt kẻ lệch; (kỹ thuật) nép cuộn, đường xoắn ốc

Đây là cách dùng scrolling tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ scrolling tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

scroll /skroul/* danh từ- cuộn giấy tiếng Anh là gì?
cuộn da lừa tiếng Anh là gì?
cuộn sách tiếng Anh là gì?
cuộc câu đối tiếng Anh là gì?
(từ cổ tiếng Anh là gì?
nghĩa cổ) bảng danh sách- (từ hiếm tiếng Anh là gì?
nghĩa hiếm) đường xoáy ốc- hình trang trí dạng cuộn* động từ- (từ hiếm tiếng Anh là gì?
nghĩa hiếm) cuộn tròn- trang trí bằng những hình cuộnscroll- mặt kẻ lệch tiếng Anh là gì?
(kỹ thuật) nép cuộn tiếng Anh là gì?
đường xoắn ốc

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255