scented tiếng Anh là gì?

scented tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng scented trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ scented tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm scented tiếng Anh
scented
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ scented

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: scented tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

scented tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ scented trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ scented tiếng Anh nghĩa là gì.

scented /’sentid/

* tính từ
– ướp nước hoa, xức nước hoa
– có mùi thơmscent /sent/

* danh từ
– mùi, mùi thơm, hương thơm
=the scent of straw+ mùi thơm của rơm
– dầu thơm, nước hoa
– mùi hơi (của thú vật)
=to get on the scent+ đánh hơi
=to follow up the scent+ theo hơi; (nghĩa bóng) bám riết
=to lose the scent+ mất dấu
=on the scent+ (nghĩa bóng) có đầu mối
=to put off the scent+ làm mất dấu, đánh lạc hướng
– sự thính hơi, tài đánh hơi, khả năng phát hiện; tính nhạy cảm
=to have a wonderful scent for young talents+ có biệt tài phát hiện những tài hoa non trẻ

* động từ
– đánh hơi, phát hiện
=to scent a treachery+ phát hiện một sự phản bội
– toả mùi thơm, toả hương
– ngửi, hít hít
=the dog lifted its head and scented the ain+ con chó ngửng đầu và hít hít không khí
– ướp, thấm, xức (nước hoa)
=to scent one’s handkerchief+ xức nước hoa vào khăn tay
!to scent out
– biết, đánh hơi biết

Thuật ngữ liên quan tới scented

Tóm lại nội dung ý nghĩa của scented trong tiếng Anh

scented có nghĩa là: scented /’sentid/* tính từ- ướp nước hoa, xức nước hoa- có mùi thơmscent /sent/* danh từ- mùi, mùi thơm, hương thơm=the scent of straw+ mùi thơm của rơm- dầu thơm, nước hoa- mùi hơi (của thú vật)=to get on the scent+ đánh hơi=to follow up the scent+ theo hơi; (nghĩa bóng) bám riết=to lose the scent+ mất dấu=on the scent+ (nghĩa bóng) có đầu mối=to put off the scent+ làm mất dấu, đánh lạc hướng- sự thính hơi, tài đánh hơi, khả năng phát hiện; tính nhạy cảm=to have a wonderful scent for young talents+ có biệt tài phát hiện những tài hoa non trẻ* động từ- đánh hơi, phát hiện=to scent a treachery+ phát hiện một sự phản bội- toả mùi thơm, toả hương- ngửi, hít hít=the dog lifted its head and scented the ain+ con chó ngửng đầu và hít hít không khí- ướp, thấm, xức (nước hoa)=to scent one’s handkerchief+ xức nước hoa vào khăn tay!to scent out- biết, đánh hơi biết

Đây là cách dùng scented tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ scented tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

scented /’sentid/* tính từ- ướp nước hoa tiếng Anh là gì?
xức nước hoa- có mùi thơmscent /sent/* danh từ- mùi tiếng Anh là gì?
mùi thơm tiếng Anh là gì?
hương thơm=the scent of straw+ mùi thơm của rơm- dầu thơm tiếng Anh là gì?
nước hoa- mùi hơi (của thú vật)=to get on the scent+ đánh hơi=to follow up the scent+ theo hơi tiếng Anh là gì?
(nghĩa bóng) bám riết=to lose the scent+ mất dấu=on the scent+ (nghĩa bóng) có đầu mối=to put off the scent+ làm mất dấu tiếng Anh là gì?
đánh lạc hướng- sự thính hơi tiếng Anh là gì?
tài đánh hơi tiếng Anh là gì?
khả năng phát hiện tiếng Anh là gì?
tính nhạy cảm=to have a wonderful scent for young talents+ có biệt tài phát hiện những tài hoa non trẻ* động từ- đánh hơi tiếng Anh là gì?
phát hiện=to scent a treachery+ phát hiện một sự phản bội- toả mùi thơm tiếng Anh là gì?
toả hương- ngửi tiếng Anh là gì?
hít hít=the dog lifted its head and scented the ain+ con chó ngửng đầu và hít hít không khí- ướp tiếng Anh là gì?
thấm tiếng Anh là gì?
xức (nước hoa)=to scent one’s handkerchief+ xức nước hoa vào khăn tay!to scent out- biết tiếng Anh là gì?
đánh hơi biết

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255