sanguine tiếng Anh là gì?

sanguine tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng sanguine trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ sanguine tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm sanguine tiếng Anh
sanguine
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ sanguine

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: sanguine tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

sanguine tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ sanguine trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ sanguine tiếng Anh nghĩa là gì.

sanguine /’sæɳgwin/

* tính từ
– lạc quan, đầy hy vọng, tin tưởng
=sanguine of success+ đầy hy vọng sự ở sự thành công
– đỏ, hồng hào (da)
– đỏ như máu
– (từ hiếm,nghĩa hiếm) (thuộc) máu; có máu, đẫm máu

* danh từ
– bút chì nâu gạch
– bức vẽ bằng chì nâu gạch

* ngoại động từ
– (thơ ca) làm dây máu, làm vấy máu
– nhuộm đỏ (như máu)

Thuật ngữ liên quan tới sanguine

Tóm lại nội dung ý nghĩa của sanguine trong tiếng Anh

sanguine có nghĩa là: sanguine /’sæɳgwin/* tính từ- lạc quan, đầy hy vọng, tin tưởng=sanguine of success+ đầy hy vọng sự ở sự thành công- đỏ, hồng hào (da)- đỏ như máu- (từ hiếm,nghĩa hiếm) (thuộc) máu; có máu, đẫm máu* danh từ- bút chì nâu gạch- bức vẽ bằng chì nâu gạch* ngoại động từ- (thơ ca) làm dây máu, làm vấy máu- nhuộm đỏ (như máu)

Đây là cách dùng sanguine tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ sanguine tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

sanguine /’sæɳgwin/* tính từ- lạc quan tiếng Anh là gì?
đầy hy vọng tiếng Anh là gì?
tin tưởng=sanguine of success+ đầy hy vọng sự ở sự thành công- đỏ tiếng Anh là gì?
hồng hào (da)- đỏ như máu- (từ hiếm tiếng Anh là gì?
nghĩa hiếm) (thuộc) máu tiếng Anh là gì?
có máu tiếng Anh là gì?
đẫm máu* danh từ- bút chì nâu gạch- bức vẽ bằng chì nâu gạch* ngoại động từ- (thơ ca) làm dây máu tiếng Anh là gì?
làm vấy máu- nhuộm đỏ (như máu)

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255