saloon tiếng Anh là gì?

saloon tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng saloon trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ saloon tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm saloon tiếng Anh
saloon
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ saloon

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: saloon tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

saloon tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ saloon trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ saloon tiếng Anh nghĩa là gì.

saloon /sə’lu:n/

* danh từ
– phòng khách lớn, hội trường (ở khách sạn…)
– phòng công công
=shaving saloon+ phòng cắt tóc
– ca-bin lớn, phòng hạng nhất (tàu thuỷ); phòng hành khách (trong máy bay lớn)
– toa phòng khách (xe lửa) ((cũng) saloon-car, saloon-carriage)
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) quán rượu

Thuật ngữ liên quan tới saloon

Tóm lại nội dung ý nghĩa của saloon trong tiếng Anh

saloon có nghĩa là: saloon /sə’lu:n/* danh từ- phòng khách lớn, hội trường (ở khách sạn…)- phòng công công=shaving saloon+ phòng cắt tóc- ca-bin lớn, phòng hạng nhất (tàu thuỷ); phòng hành khách (trong máy bay lớn)- toa phòng khách (xe lửa) ((cũng) saloon-car, saloon-carriage)- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) quán rượu

Đây là cách dùng saloon tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ saloon tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

saloon /sə’lu:n/* danh từ- phòng khách lớn tiếng Anh là gì?
hội trường (ở khách sạn…)- phòng công công=shaving saloon+ phòng cắt tóc- ca-bin lớn tiếng Anh là gì?
phòng hạng nhất (tàu thuỷ) tiếng Anh là gì?
phòng hành khách (trong máy bay lớn)- toa phòng khách (xe lửa) ((cũng) saloon-car tiếng Anh là gì?
saloon-carriage)- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) quán rượu

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255