Sự khác biệt giữa Sagittal và Midsagittal | So sánh sự khác biệt giữa các thuật ngữ tương tự – ĐờI SốNg – 2022

Sự khác biệt giữa Sagittal và Midsagittal - ĐờI SốNg
Sự khác biệt giữa Sagittal và Midsagittal – ĐờI SốNg

Sự khác biệt chính – Sagittal vs Midsagittal
 

Trong giải phẫu học, một mặt phẳng giả định được sử dụng để cắt và chia cơ thể thành các mặt phẳng khác nhau nhằm xác định vị trí của các cơ quan và cấu trúc trong một sinh vật. Sự chuyển đổi này phụ thuộc vào sự đối xứng của một sinh vật. Có ba mặt phẳng giả định chính để mô tả giải phẫu của một sinh vật cấp cao hơn. Chúng là mặt phẳng sagittal, mặt phẳng vành và mặt phẳng ngang. Mặt phẳng sagittal hay mặt phẳng trung tuyến là mặt phẳng giả định chia cơ thể thành hai phần. Mặt phẳng sagittal có thể được gọi là mặt phẳng giữa khi mặt phẳng nằm ở giữa cơ thể và chia cơ thể thành hai nửa bằng nhau, bên trái và bên phải. Đây là sự khác biệt chính giữa sagittal và midsagittal.

1. Tổng quan và sự khác biệt chính
2. Sagittal là gì
3. Midsagittal là gì
4. Điểm giống nhau giữa Sagittal và Midsagittal
5. So sánh song song – Sagittal vs Midsagittal ở dạng bảng
6. Tóm tắt

Sagittal là gì?

Mặt phẳng sagittal là mặt phẳng giả định được sử dụng để chia khung hình dọc theo trục thẳng đứng. Mặt phẳng sagittal tương tự như như hình ảnh một mũi tên đi qua cơ quan từ phía trước đến phía sau của khung hình. Mặt phẳng sagittal nằm ở vị trí vuông góc với mặt phẳng tràng hoa, chia khung hình thành phần trên ( trước ) và dưới ( sau ) .Mặt phẳng sagittal nằm song song với đường khâu sagittal trong não. Đường khâu sagittal là một khớp mô link dạng sợi của não chia xương đỉnh thành hai nửa .Hai hành vi chính xảy ra trong mặt phẳng sagittal là lê dài và uốn cong để tạo điều kiện kèm theo cho hoạt động của khung hình. Hai hoạt động chính là hoạt động lùi và hoạt động tịnh tiến. Có thể thuận tiện quan sát hoạt động của mặt phẳng sagittal từ bên cạnh. Ví dụ về hoạt động của mặt phẳng sagittal gồm có đi bộ, ngồi xổm và lắc lư .

Midsagittal là gì?

Midsagittal là mặt phẳng giả định chia khung hình thành hai nửa bằng nhau dọc theo trục thẳng đứng ” nửa bên phải và nửa bên trái. Mặt phẳng giữa là một mặt phẳng của khung hình. Nó được quan sát thấy ở những sinh vật có đối xứng hai bên ; ví dụ, ở người .Mặt phẳng Midsagittal còn được gọi là mặt phẳng trung tuyến hoặc đường giữa của sinh vật. Đường giữa hay mặt phẳng trung tuyến đi qua những cấu trúc đường giữa như tủy sống và rốn phổi. Nó đa phần được sử dụng để xác lập vị trí của một cơ quan trong khung hình .Midsagittal cũng tham gia vào những hành vi như lan rộng ra và uốn dẻo và hoạt động tiến và lùi .

Điểm giống nhau giữa Sagittal và Midsagittal là gì?

• Máy bay Sagittal và Midsagittal là máy bay giả định.
• Cả hai đều chia cơ thể thành các phần khác nhau dọc theo một trục thẳng đứng.
• Cả hai đều được sử dụng để xác định vị trí của các cơ quan trong hệ thống.
• Cả hai đều liên quan đến các hành động mở rộng và uốn dẻo.
• Cả hai đều tham gia vào chuyển động tiến và lùi.

Sự khác biệt giữa Sagittal và Midsagittal là gì?

Sagittal vs Midsagittal

Mặt phẳng sagittal là mặt phẳng giả định được sử dụng để chia cơ thể dọc theo trục thẳng đứng. Midsagittal là một mặt phẳng giả định chia cơ thể thành hai nửa bằng nhau theo trục tung, nửa bên phải và nửa bên trái.
Các loại
Đây có thể là ký sinh trùng hoặc trung bì Không có kiểu phụ
Đối diện
Không có đối xứng liên quan đến mặt phẳng sagittal. Midsagittal chỉ được nhìn thấy ở các sinh vật đối xứng hai bên

Tóm tắt – Sagittal vs Midsagittal

Trong giải phẫu học, điều quan trọng là xác định vị trí của một cơ quan, đặc biệt là trong các tình huống y tế, để thực hiện các cuộc mổ xẻ và phẫu thuật. Do đó, các nhà khoa học đã đưa ra các trục và mặt phẳng giả định để thực hiện yêu cầu này. Sagittal và midsagittal là hai mặt phẳng như vậy được sử dụng trong giải phẫu học. Mặt phẳng sagittal hay mặt phẳng trung tuyến là mặt phẳng giả định chia cơ thể thành hai phần. Mặt phẳng sagittal có thể được gọi là mặt phẳng giữa khi mặt phẳng nằm ở tâm của cơ thể và chia cơ thể thành hai nửa bằng nhau: bên trái và bên phải. Đây là sự khác biệt giữa sagittal và midsagittal. Mặt phẳng sagittal và mặt phẳng giữa dọc theo trục tung có liên quan đến việc xác định các hành động và chuyển động nhất định. Chúng bao gồm các chuyển động uốn, mở rộng và tiến, lùi.

Xem thêm: Filter là gì?

Tải xuống phiên bản PDF của Sagittal vs Midsagittal

Bạn hoàn toàn có thể tải xuống phiên bản PDF của bài viết này và sử dụng nó cho những mục tiêu ngoại tuyến theo ghi chú trích dẫn. Vui lòng tải xuống phiên bản PDF tại đây Sự độc lạ giữa Sagittal và Midsagittal

Người giới thiệu:

1. “Mặt phẳng giải phẫu.” Wikipedia, Wikimedia Foundation, ngày 16 tháng 8 năm 2017, Có sẵn tại đây. Truy cập ngày 11 tháng 9 năm 2017.
2. “Máy bay Sagittal.” Wikipedia, Wikimedia Foundation, ngày 31 tháng 8 năm 2017, Có sẵn tại đây. Truy cập ngày 11 tháng 9 năm 2017.

Hình ảnh lịch sự:

1. “BodyPlanes” (Miền công khai) qua Commons Wikimedia
2. “Hình 33 01 04” của CNX OpenStax – (CC BY 4.0) qua Commons Wikimedia

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255