sacked tiếng Anh là gì?

sacked tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng sacked trong tiếng Anh .

TÓM TẮT

Thông tin thuật ngữ sacked tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm sacked tiếng Anh
sacked
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ sacked

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: sacked tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

sacked tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ sacked trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ sacked tiếng Anh nghĩa là gì.

sack /sæk/

* danh từ
– bao tải
=a sack of flour+ bao bột
– áo sắc (một loại áo choàng của đàn bà)
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (từ lóng) cái giường
!to gets the sack
– bị đuổi, bị thải, bị cách chức
!to give somebody the sack
– đuổi, (thải, cách chức) người nào

* ngoại động từ
– đóng vào bao tải
– (thông tục) thải, cách chức
– (thông tục) đánh bại, thắng

* danh từ
– sự cướp phá, sự cướp giật

* ngoại động từ
– cướp phá, cướp bóc, cướp giật

* danh từ
– (sử học) rượu vang trắng (Tây ban nha)

Thuật ngữ liên quan tới sacked

Tóm lại nội dung ý nghĩa của sacked trong tiếng Anh

sacked có nghĩa là: sack /sæk/* danh từ- bao tải=a sack of flour+ bao bột- áo sắc (một loại áo choàng của đàn bà)- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (từ lóng) cái giường!to gets the sack- bị đuổi, bị thải, bị cách chức!to give somebody the sack- đuổi, (thải, cách chức) người nào* ngoại động từ- đóng vào bao tải- (thông tục) thải, cách chức- (thông tục) đánh bại, thắng* danh từ- sự cướp phá, sự cướp giật* ngoại động từ- cướp phá, cướp bóc, cướp giật* danh từ- (sử học) rượu vang trắng (Tây ban nha)

Đây là cách dùng sacked tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ sacked tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

sack /sæk/* danh từ- bao tải=a sack of flour+ bao bột- áo sắc (một loại áo choàng của đàn bà)- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) (từ lóng) cái giường!to gets the sack- bị đuổi tiếng Anh là gì?
bị thải tiếng Anh là gì?
bị cách chức!to give somebody the sack- đuổi tiếng Anh là gì?
(thải tiếng Anh là gì?
cách chức) người nào* ngoại động từ- đóng vào bao tải- (thông tục) thải tiếng Anh là gì?
cách chức- (thông tục) đánh bại tiếng Anh là gì?
thắng* danh từ- sự cướp phá tiếng Anh là gì?
sự cướp giật* ngoại động từ- cướp phá tiếng Anh là gì?
cướp bóc tiếng Anh là gì?
cướp giật* danh từ- (sử học) rượu vang trắng (Tây ban nha)

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255