ruggedness tiếng Anh là gì?

ruggedness tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng ruggedness trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ ruggedness tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm ruggedness tiếng Anh
ruggedness
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ ruggedness

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: ruggedness tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

ruggedness tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ ruggedness trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ ruggedness tiếng Anh nghĩa là gì.

ruggedness /’rʌgidnis/

* danh từ
– sự gồ ghề, sự lởm chởm, sự xù xì
– sự thô kệch, sự thô
– tính nghiêm khắc; tính hay gắt, tính quàu quạu
– sự khó nhọc, sự gian khổ, sự gian truân (cuộc sống); tính khổ hạnh
– sự trúc trắc, sự chối tai
– vẻ khoẻ mạnh, dáng vạm vỡ

Thuật ngữ liên quan tới ruggedness

Tóm lại nội dung ý nghĩa của ruggedness trong tiếng Anh

ruggedness có nghĩa là: ruggedness /’rʌgidnis/* danh từ- sự gồ ghề, sự lởm chởm, sự xù xì- sự thô kệch, sự thô- tính nghiêm khắc; tính hay gắt, tính quàu quạu- sự khó nhọc, sự gian khổ, sự gian truân (cuộc sống); tính khổ hạnh- sự trúc trắc, sự chối tai- vẻ khoẻ mạnh, dáng vạm vỡ

Đây là cách dùng ruggedness tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ ruggedness tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

ruggedness /’rʌgidnis/* danh từ- sự gồ ghề tiếng Anh là gì?
sự lởm chởm tiếng Anh là gì?
sự xù xì- sự thô kệch tiếng Anh là gì?
sự thô- tính nghiêm khắc tiếng Anh là gì?
tính hay gắt tiếng Anh là gì?
tính quàu quạu- sự khó nhọc tiếng Anh là gì?
sự gian khổ tiếng Anh là gì?
sự gian truân (cuộc sống) tiếng Anh là gì?
tính khổ hạnh- sự trúc trắc tiếng Anh là gì?
sự chối tai- vẻ khoẻ mạnh tiếng Anh là gì?
dáng vạm vỡ

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255