Ứng dụng “native” hỗ trợ Apple Silicon nghĩa là gì?

Mặt khác, quá trình dịch này làm tăng thêm độ phức tạp và thời gian tính toán, có nghĩa là phần mềm non-native thường chạy chậm hơn phần mềm native. Ngoài ra phần mềm non-native có thể không tận dụng được tất cả các tính năng và lợi thế của kiến trúc mới.

Máy Mac Apple Silicon có kiến trúc mới

Về bản chất, các máy Mac Apple Silicon mới của Apple sử dụng kiến trúc (ARM) khác với máy Mac chạy trên chip Intel (x86-64). Điều này có nghĩa là CPU bên trong 2 loại máy Mac này hoạt động theo những cách cơ bản khác nhau và phần mềm chạy trên máy Mac Intel hoặc phải được dịch nhanh bằng phần mềm đặc biệt hoặc được các nhà phát triển thay đổi (viết lại hoặc biên dịch lại) để chạy native trên máy Mac Apple Silicon.

1.Rosseta_2.jpg

Công nghệ mà Apple sử dụng để tự động dịch phần mềm Intel sang chạy trên Apple Silicon được gọi là Rosetta 2 và nó khá tuyệt vời. Lần đầu tiên khi người dùng cố gắng chạy ứng dụng Intel, Rosetta 2 sẽ được cài đặt và ứng dụng sẽ chạy liền mạch sau đó. Rosetta 2 dịch mã phần mềm cơ bản giữa các kiến trúc và sau đó lưu lại những gì nó đã học được để chạy ứng dụng nhanh hơn vào lần tiếp theo.

Rosetta 2 rất tuyệt vời, nhưng các ứng dụng native mới là tốt nhất


Mặc dù

Vì vậy chạy phần mềm native – các ứng dụng được viết đặc biệt cho các máy Apple Silicon – hầu như luôn tốt hơn nếu chúng ta có quyền lựa chọn. Tất sẽ sẽ hơi khó khăn một chút khi một nền tảng hoàn toàn mới như Apple Silicon sẽ chưa có nhiều phần mềm native cho nó những vẫn có nhiều cách để kiểm tra xem các ứng dụng chúng ta đang dùng đã có phiên bản native hay chưa?

Mặc dù Rosseta 2 hoạt động rất tốt nhưng vẫn có bất lợi về hiệu năng khi chạy phần mềm non-native trên máy Mac Apple Silicon vì phần mềm không được tối ưu hoá đặc biệt để chạy hiệu quả trên kiến trúc mới. Nếu so sánh cùng một ứng dụng chạy qua Rosseta 2 với chạy native trên Apple Silicon thì phiên bản native về mặt lý thuyết sẽ chạy nhanh hơn và hiệu quả hơn.Vì vậy chạy phần mềm native – các ứng dụng được viết đặc biệt cho các máy Apple Silicon – hầu như luôn tốt hơn nếu chúng ta có quyền lựa chọn. Tất sẽ sẽ hơi khó khăn một chút khi một nền tảng hoàn toàn mới như Apple Silicon sẽ chưa có nhiều phần mềm native cho nó những vẫn có nhiều cách để kiểm tra xem các ứng dụng chúng ta đang dùng đã có phiên bản native hay chưa?

Cách check ứng dụng native cho Apple Silicon

Hãy theo dõi các trang web và tài khoản mạng xã hội của các nhà phát triển phần mềm yêu thích của bạn, ngoài ra cũng có những trang web riêng biệt liệt kê danh sách các ứng dụng hỗ trợ native cho Apple Silicon.

Mặt khác, quy trình dịch này làm tăng thêm độ phức tạp và thời hạn giám sát, có nghĩa là ứng dụng non-native thường chạy chậm hơn ứng dụng native. Ngoài ra ứng dụng non-native hoàn toàn có thể không tận dụng được tổng thể những tính năng và lợi thế của kiến trúc mới .

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255