“rings” là gì? Nghĩa của từ rings trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt


Tìm

rings

ring /riɳ/

 • danh từ
  • cái nhẫn
  • cái đai (thùng…)
  • vòng tròn
   • to dance in a ring: nhảy vòng tròn
  • (thể dục,thể thao) vũ đài
  • (the ring) môn quyền anh
  • nơi biểu diễn (hình tròn)
  • vòng người vây quanh (để xem cái gì…); vòng cây bao quanh
  • quầng (mặt trăng, mắt…)
   • the moon lies in the middle of a ring of light: mặt trăng nằm giữa một quầng sáng
   • to have rings round the eyes: có quầng mắt
  • nhóm, bọn, ổ
   • a ring of dealers at a public auction: một nhóm con buôn trong một cuộc đấu giá
   • spy ring: ổ gián điệp
  • (thương nghiệp) nghiệp đoàn, cacten
  • (chính trị) nhóm chính trị, phe phái
   • political ring: nhóm chính trị
  • (the ring) bọn đánh cá ngựa chuyên nghiệp (chuyên nhận tiền của người khác để đánh thuê)
  • (kỹ thuật) vòng, vòng đai
  • (thực vật học) vòng gỗ hằng năm (của cây)
  • to keep (hold) the ring
   • (nghĩa bóng) giữ thái độ trung lập
  • to make (run) rings round somebody
   • chạy nhanh hơn ai gấp trăm lần, làm nhanh hơn ai gấp trăm lần; hơn hẳn, bỏ xa ai, vượt xa ai
 • ngoại động từ
  • đeo nhẫn cho (ai), đeo vòng cho (ai)
  • xỏ vòng mũi cho (trâu, bò)
  • đánh đai (thùng)
   • to ring a barrel: đánh đai một cái thùng
  • (+ round, in, about) bao vây, vây quanh; chạy quanh vòng để dồn (súc vật…) vào
  • cắt (hành, khoai…) thành khoanh
  • nội động từ
   • lượn vòng bay lên (chim ưng…)
   • chạy vòng quanh (con cáo bị săn đuổi…)
   • to ring the round
    • (thông tục) bỏ xa, hơn rất nhiều, vượt xa
  • danh từ
   • bộ chuông, chùm chuông (nhà thờ)
   • tiếng chuông; sự rung chuông
    • to give the bell a ring: rung chuông
    • to hear a ring at the door: nghe thấy tiếng chuông ở cửa
   • tiếng chuông điện thoại; sự gọi dây nói
    • to give someone a ring: gọi dây nói cho ai
   • tiếng rung, tiếng rung ngân, tiếng leng keng (của kim loại)
    • the ring of a coin: tiếng leng keng của đồng tiền
    • the ring of one’s voice: tiếng ngân của giọng nói
   • vẻ
    • there is a ring of sincerity in his words: lời nói của anh ta có vẻ thành thật
  • nội động từ rang, rung
   • rung, reo, kêu keng keng (chuông)
    • the bell rings: chuông reo, chuông kêu leng keng
    • the telephone is ringing: chuông điện thoại đang réo
   • rung vang, ngân vang, vang lên
    • her laughter rang loud and clear: tiếng cười của cô ta vang lên lanh lảnh
   • văng vẳng (trong tai…)
    • his last words still ring in my ears: lời nói cuối cùng của ông ta còn văng vẳng bên tai tôi
   • nghe có vẻ
    • to ring true: nghe có vẻ thật
    • to ring false (hollow): nghe vó vẻ giả
   • ù lên, kêu o o, kêu vo vo (tai)
    • my ears are ringing: tai tôi cứ ù lên, tai tôi cứ kêu vo vo
   • rung chuông gọi, rung chuông báo hiệu
    • the bell was ringing for dinner: chuông rung báo giờ ăn cơm
    • to ring at the door: rung chuông gọi cửa
  • ngoại động từ
   • rung, làm kêu leng keng (chuông…)
   • rung chuông báo hiệu
    • to ring the alarm: rung chuông báo động
    • to ring a burial: rung chuông báo hiệu giờ làm lễ mai táng
    • to ring down the curtain: rung chuông hạ màn
    • to up the curtain: rung chuông mở màn
   • gõ xem thật hay gỉa, gieo xem thật hay giả (đóng tiền)
    • to ring a coin: gõ (gieo) đồng tiền xem thật hay giả
   • to ring in
    • rung chuông đón vào
   • to ring in the New Year: rung chuông đón mừng năm mới
   • to ring off
    • ngừng nói chuyện bằng điện thoại; mắc ống nói lên
   • to ring out
    • vang lên
   • rung chuông tiễn mời ra
    • to ring out the old year: rung chuông tiễn năm cũ đi
   • to ring up
    • gọi dây nói
   • to ring somebody up: gọi dây nói cho ai
   • to ring the bell
    • (xem) bell
   • to ring the changes on a subject
    • (xem) change
   • to ring the knell of
    • báo hiệu sự kết thúc của, báo hiệu sự sụp đổ của; báo hiệu sự cáo chung của
   • ring off!
    • huộc ryến giát im đi!

  Xem thêm: halo, annulus, anulus, doughnut, anchor ring, hoop, closed chain, gang, pack, mob, ringing, tintinnabulation, band, band, peal, resound, echo, reverberate, knell, surround, environ, encircle, circle, round, call, telephone, call up, phone, band

  Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

  rings

  Từ điển WordNet

   n .

  • gymnastic apparatus consisting of a pair of heavy metal circles (usually covered with leather) suspended by ropes; used for gymnastic exercises

   the rings require a strong upper body

   n .

  • a characteristic sound

   it has the ring of sincerity

  • a toroidal shape; halo, annulus, anulus, doughnut, anchor ring

   a ring of ships in the harbor

   a halo of smoke

  • a rigid circular band of metal or wood or other material used for holding or fastening or hanging or pulling; hoop

   there was still a rusty iron hoop for tying a horse

  • (chemistry) a chain of atoms in a molecule that forms a closed loop; closed chain
  • an association of criminals; gang, pack, mob

   police tried to break up the gang

   a pack of thieves

  • the sound of a bell ringing; “the distinctive ring of the church bell”; “the ringing of the telephone”; “the tintinnabulation that so voluminously swells from the ringing and the dinging of the bells”–E. A. Poe; ringing, tintinnabulation
  • a square platform marked off by ropes in which contestants box or wrestle
  • jewelry consisting of a circlet of precious metal (often set with jewels) worn on the finger; band

   she had rings on every finger

   he noted that she wore a wedding band

  • a strip of material attached to the leg of a bird to identify it (as in studies of bird migration); band
   v .

  • sound loudly and sonorously; peal

   the bells rang

  • ring or echo with sound; resound, echo, reverberate

   the hall resounded with laughter

  • make (bells) ring, often for the purposes of musical edification; knell

   Ring the bells

   My uncle rings every Sunday at the local church

  • be around; surround, environ, encircle, circle, round

   Developments surround the town

   The river encircles the village

  • get or try to get into communication (with someone) by telephone; call, telephone, call up, phone

   I tried to call you all night

   Take two aspirin and call me in the morning

  • attach a ring to the foot of, in order to identify; band

   ring birds

   band the geese to observe their migratory patterns

  Bloomberg Financial Glossary

  Trading arenas located on the floor of an exchange in which traders execute orders. Sometimes called a pit.

  Investopedia Financial Terms

  Rings

  Trading arenas, located on the floor of an exchange, in which traders execute orders. Rings are also referred to as pits.

  Investopedia Says:

  You’ve probably seen pictures of traders wildly thrashing their arms and yelling orders in the trading rings. Although it may look poorly coordinated, there is actually trading going on .

  Related Terms:

  Pit

  English Synonym and Antonym Dictionary

  rings|rang|ringing|rung
  syn.: band chime circle clamor jingle peal sound tinkle toll

  ĐÁNH GIÁ post
  Bài viết liên quan

  Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255