Kĩ thuật tính toán (Reperformance procedures) trong thu thập bằng chứng kiểm toán là gì?

Kĩ thuật giám sát ( tiếng Anh : Reperformance procedures ) là quy trình kiểm toán viên kiểm tra đúng chuẩn về mặt số học của số liệu trên chứng từ, sổ sách kế toán .01878-rgHình minh hoạ ( Nguồn : cpacanada )

Kĩ thuật tính toán trong thu thập bằng chứng kiểm toán

Khái niệm

Kĩ thuật tính toán hay kiểm tra chính xác về kĩ thuật trong tiếng Anh được goi là Reperformance procedures.

Kĩ thuật tính toán là một trong các kĩ thuật thường được sử dụng trong việc thu thập bằng chứng kiểm toán.

– Kĩ thuật tính toán là quá trình kiểm toán viên kiểm tra chính xác về mặt số học của số liệu trên chứng từ, sổ sách kế toán. 

Kĩ thuật này chỉ chăm sóc đến tính đúng chuẩn thuần tuý về mặt số học, không quan tâm đến sự tương thích của giải pháp tính và nội dung tính. Do đó, kĩ thuật này thường được sử dụng tích hợp với những kĩ thuật khác trong quy trình tích lũy vật chứng .

– Bằng chứng kiểm toán là tất cả các tài liệu, thông tin xác thực mà các kiểm toán viên thu thập được liên quan đến cuộc kiểm toán và dựa trên các thông tin này kiểm toán viên hình thành nên ý kiến của mình. (Theo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 500)

Bằng chứng truy thuế kiểm toán có ý nghĩa quan trọng ảnh hưởng tác động quyết định hành động tới thành công xuất sắc của cuộc truy thuế kiểm toán .Đối với 1 số ít tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán như truy thuế kiểm toán độc lập và truy thuế kiểm toán Nhà nước, vật chứng truy thuế kiểm toán còn là cơ sở để giám sát chất lượng hoạt động giải trí của những kiểm toán viên trong thực thi truy thuế kiểm toán .

Yêu cầu về bằng chứng kiểm toán

Bằng chứng truy thuế kiểm toán phải thỏa mãn nhu cầu hai nhu yếu cơ bản là sự khá đầy đủ và tính thích hợp

– Tính thích hợp (Hiệu lực)

Là khái niệm dùng để chỉ độ đáng tin cậy hay chất lượng của vật chứng truy thuế kiểm toán yếu tố tác động ảnh hưởng đến tính thích hợp hay tính hiệu lực hiện hành của vật chứng truy thuế kiểm toán gồm có :

Thứ nhất là loại hình hay dạng của bằng chứng

Thứ hai là mạng lưới hệ thống trấn áp nội bộThứ ba là nguồn gốc tích lũy dẫn chứng truy thuế kiểm toánThứ tư là sự phối hợp những dẫn chứng truy thuế kiểm toán

– Đầy đủ

Đầy đủ là khái niệm chỉ số lượng hay qui mô thiết yếu của vật chứng truy thuế kiểm toán để đưa ra quan điểm Kết luận cho cuộc truy thuế kiểm toán. Tính không thiếu này tương quan trực tiếp đến kích cỡ mẫu và thời hạn triển khai .Sự xét đoán số lượng vật chứng cần tích lũy địa thế căn cứ vào những yếu tố sau :Tính hiệu lực thực thi hiện hành của dẫn chứngTính trọng điểmMức độ rủi ro đáng tiếc

Ưu điểm và nhược điểm của kĩ thuật

– Ưu điểm: Cung cấp bằng chứng có độ tin cậy cao, xét về mặt số học.

– Nhược điểm: Thông tin để phục vụ cho việc tính toán được lấy từ doanh nghiệp sẽ không đảm bảo tính khách quan.

Các phép tính và phân chia nhiều lúc khá phức tạp, tốn thời hạn đặc biệt quan trọng khi đơn vị chức năng được truy thuế kiểm toán có qui mô lớn, mô hình kinh doanh thương mại phong phú, luồng tiền ra vào rất lớn …

(Tài liệu tham khảo: Qui trình kiểm toán báo cáo tài chính, Tổ hợp Công nghệ Giáo dục Topica)

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255