relaxation tiếng Anh là gì?

relaxation tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng relaxation trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ relaxation tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm relaxation tiếng Anh
relaxation
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ relaxation

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: relaxation tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

relaxation tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ relaxation trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ relaxation tiếng Anh nghĩa là gì.

relaxation /,ri:læk’seiʃn/

* danh từ
– sự nới lỏng, sự lơi ra, sự giân ra (kỷ luật, gân cốt…)
– sự dịu đi, sự bớt căng thẳng
=relaxation of world tension+ sự bớt căng thẳng của tình hình thế giới
– (pháp lý) sự giảm nhẹ (hình phạt…)
=to beg for a relaxation of punishment+ xin giảm nhẹ hình phạt
– sự nghỉ ngơi, sự giải trí
=relaxation is necessary after hard work+ sau khi lao động vất vả cần được nghỉ ngơi
– (vật lý) sự hồi phục
=thermal relaxation+ sự hồi phục nhiệt

Thuật ngữ liên quan tới relaxation

Tóm lại nội dung ý nghĩa của relaxation trong tiếng Anh

relaxation có nghĩa là: relaxation /,ri:læk’seiʃn/* danh từ- sự nới lỏng, sự lơi ra, sự giân ra (kỷ luật, gân cốt…)- sự dịu đi, sự bớt căng thẳng=relaxation of world tension+ sự bớt căng thẳng của tình hình thế giới- (pháp lý) sự giảm nhẹ (hình phạt…)=to beg for a relaxation of punishment+ xin giảm nhẹ hình phạt- sự nghỉ ngơi, sự giải trí=relaxation is necessary after hard work+ sau khi lao động vất vả cần được nghỉ ngơi- (vật lý) sự hồi phục=thermal relaxation+ sự hồi phục nhiệt

Đây là cách dùng relaxation tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ relaxation tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

relaxation / tiếng Anh là gì?
ri:læk’seiʃn/* danh từ- sự nới lỏng tiếng Anh là gì?
sự lơi ra tiếng Anh là gì?
sự giân ra (kỷ luật tiếng Anh là gì?
gân cốt…)- sự dịu đi tiếng Anh là gì?
sự bớt căng thẳng=relaxation of world tension+ sự bớt căng thẳng của tình hình thế giới- (pháp lý) sự giảm nhẹ (hình phạt…)=to beg for a relaxation of punishment+ xin giảm nhẹ hình phạt- sự nghỉ ngơi tiếng Anh là gì?
sự giải trí=relaxation is necessary after hard work+ sau khi lao động vất vả cần được nghỉ ngơi- (vật lý) sự hồi phục=thermal relaxation+ sự hồi phục nhiệt

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255