regulator là gì

Đang xem : Regulator là gì
cái kiểm soát và điều chỉnh
( điều khiển học ) cái trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh perfect regulator cái trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh tuyệt vời nhất pilot actuated regulator cái trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh tác động ảnh hưởng ảnh hưởng tác động gián tiếpĐang xem : Regulator là gìcái trấn áp và kiểm soát và điều chỉnhGiải thích EN : A person or thing that regulates ; specific uses include : a device that can vary the quantity of something according to a set plan or hold it to a predetermined value ..
Bạn đang đọc : regulator là gì

Bạn đang đọc: regulator là gì

Giải thích việt nam : Một người hay một vật kiểm soát và điều chỉnh ; sử dụng trong trường hợp : một thiết bị hoàn toàn có thể biến hóa số lượng của một thứ theo kế hoạch đã được đặt hay giữ nó ở giá trị đặt trước .
bộ kiểm soát và điều chỉnh
Giải thích việt nam : Bộ phận hoặc mạch duy trì đại lượng điện ở mức nhu yếu ( ví dụ : điện áp, dòng điện, tần số, hoặc đặc thù cơ học ) ở mức định trước, thường bằng cách so sánh với đại lượng cần không thay đổi với đại lượng mẫu .
acetylene pressure regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh áp suất axetylen acetylene pressure regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh axetylen acetylene regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh axetylen acetylene regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh đá air regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh cấp gió air regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh không khí atmospheric regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh không khí back and boots regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh điện áp back pressure regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh áp suất thấp boosting regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh tăng đẩy brake pressure regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh áp lực đè nén phanh buck-boost regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh đẩy kéo bucking regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh giảm xóc capacity regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh hiệu suất carbon pile regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh pin cacbon cascade regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh nối cấp charging regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh nạp constant level regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh mức nước crankcase pressure regulator bộ điêu chỉnh áp suất cácte crankcase pressure regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh áp suất cacte demand regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh theo nhu yếu differential pressure regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh hiệu áp draught regulator ( draftregulator )bộ kiểm soát và điều chỉnh hút gió energy regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh nguồn năng lượng feedback regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh thông tin / / hồi tiếp field regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh trường flow regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh dòng chảy flow regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh lưu lượng frequency regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh tần số gas regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh khí hydraulic regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh thủy lực induction regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh cảm ứng level regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh mức lỏng liquid feed regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh cung ứng lỏng liquid level regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh mức lỏng mixture regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh hỗn hợp oil pressure regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh áp suất dầu oxygen regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh oxy PID regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh PID pressure regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh áp lực đè nén pressure regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh áp suất pressure releasing regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh giảm áp pulse-type regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh ( điện áp ) kiểu xung rheostatic regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh ( dùng ) biến trở SCR regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh tyristo series regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh tiếp nối đuôi nhau shunt regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh mắc sun slip regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh độ trượt speed regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh vận tốc static regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh ( điện áp ) tĩnh static regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh tĩnh steam regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh hơi nước stepping regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh bước suction pressure regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh áp suất thấp tension regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh điện áp Tirrell regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh Tirrell Tirrill regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh Tirrill transistorized regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh tranzito hóa vacuum regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh chân không valve regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh bằng van voltage regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh điện áp voltage regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh điện thế window regulator bộ kiểm soát và điều chỉnh hành lang cửa số

bộ điều tiết air-pressure regulator bộ điều tiết lực khí current regulator bộ điều tiết dòng điện flow regulator bộ điều tiết dòng tuy nhiên flow regulator bộ điều tiết dòng sông oil pressure regulator bộ điều tiết áp suất dầu oil temperature regulator bộ điều tiết nhiệt độ dầu system pressure regulator bộ điều tiết áp suất ( van giảm áp trong phun K ) voltage regulator bộ điều tiết điện thế

Xem thêm : hình tin nhắn
bộ không thay đổi
Giải thích việt nam : Bộ phận hoặc mạch duy trì đại lượng điện ở mức nhu yếu ( ví dụ : điện áp, dòng điện, tần số, hoặc đặc thù cơ học ) ở mức định trước, thường bằng cách so sánh với đại lượng cần không thay đổi với đại lượng mẫu .
compensated regulator bộ không thay đổi bù electronic regulator bộ không thay đổi điện tử frequency regulator bộ không thay đổi tần số gain regulator bộ không thay đổi tăng ích potential regulator bộ không thay đổi điện thế speed regulator bộ không thay đổi vận tốc static regulator bộ không thay đổi tĩnh transistorized regulator bộ không thay đổi tranzito hóa transmission regulator bộ không thay đổi truyền voltage regulator bộ không thay đổi điện áp Zenner diode voltage regulator bộ không thay đổi đi-ốt Zenner

cấu điều chỉnh
cống điều tiết main head regulator cống điều tiết đầu kênh chính pressure regulator cống điều tiết có áp skimming type regulator cống điều tiết qua đỉnh

máy kiểm soát và điều chỉnh pressure regulator máy kiểm soát và điều chỉnh áp lực đè nén regulator valve van máy kiểm soát và điều chỉnh self-tuning regulator máy kiểm soát và điều chỉnh tự xoay vòng temperature regulator máy kiểm soát và điều chỉnh nhiệt độ

mưa kiểm soát và điều chỉnh
Xem thêm : ảnh làm ảnh đại diện thay mặt đại diện thay mặt
thiết bị kiểm soát và điều chỉnh capacity regulator thiết bị kiểm soát và điều chỉnh hiệu suất exhaust valve regulator thiết bị kiểm soát và điều chỉnh van xả

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255