“regarded” là gì? Nghĩa của từ regarded trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt


Tìm

regarded

regard /ri’gɑ:d/

 • danh từ
  • cái nhìn
  • sự quan tâm, sự chú ý, sự để ý
   • to have no regard to facts: không quan tâm đến sự việc
  • lòng yêu mến; sự kính trọng
   • to have [a] great regard for someone: rất kính mến ai
  • (số nhiều) lời chúc tụng ((thường) dùng ở cuối bức thư)
   • please give my best regards to your parents: mong anh chuyển giùm tới hai cụ nhà những lời chúc tụng tốt đẹp nhất của tôi
   • with kind regards, yours sincerely: xin gửi tới anh những lời chúc mừng chân thành của tôi
  • in (with) regards to
   • về vấn đề, đối với vấn đề; về phần
  • in this regards
   • về mặt này, về lĩnh vực này, về điểm này
 • ngoại động từ
  • nhìn ((thường) + phó từ)
   • to regard somebody intently: nhìn ai chầm chầm
   • to regard something with suspicion: nhìn cái gì bằng con mắt nghi ngờ
  • coi như, xem như
  • ((thường) phủ định) để ý, lưu ý, lưu tâm đến (việc gì)
   • not to regard someone’s advice: không để ý đến lời khuyên của ai
  • có liên quan tới, dính dấp đến, dính dáng đến, có quan hệ tới
   • this matter does not regard me at all: vấn đề này chẳng dính dáng đến tôi một tí nào cả

Xem thêm: respect, attentiveness, heed, paying attention, wish, compliments, gaze, esteem, respect, respect, respect, esteem, see, consider, reckon, view, consider, involve, affect

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

regarded

Từ điển WordNet

  n .

 • (usually preceded by `in’) a detail or point; respect

  it differs in that respect

 • paying particular notice (as to children or helpless people); attentiveness, heed, paying attention

  his attentiveness to her wishes

  he spends without heed to the consequences

 • (usually plural) a polite expression of desire for someone’s welfare; wish, compliments

  give him my kind regards

  my best wishes

 • a long fixed look; gaze

  he fixed his paternal gaze on me

 • the condition of being honored (esteemed or respected or well regarded); esteem, respect

  it is held in esteem

  a man who has earned high regard

 • a feeling of friendship and esteem; respect

  she mistook his manly regard for love

  he inspires respect

 • an attitude of admiration or esteem; respect, esteem

  she lost all respect for him

English Synonym and Antonym Dictionary

regards|regarded|regarding
syn.: consider judge think of
ant.: disregard

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255