Nghĩa Của Từ Rambutan Là Gì, Nghĩa Của Từ Rambutan Trong Tiếng Việt

a tropical fruit with a red or yellow hairy shell and sweet white flesh around a white seed, or the tree on which this fruit grows

Bạn đang xem:

  a tropical fruit with a red or yellow hairy shell and sweet white flesh around a white seed, or the tree on which this fruit growsBạn đang xem : Rambutan là gìMuốn học thêm ?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ vietvuevent.vn.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Expert fruit tree climbers are so in demand that even male teachers offer their expertise to climb and pick rambutans and langsat during off-days.
Although apomixis may occur in some cultivars, rambutan, like lychee, is dependent upon insects for pollination.
Other popular tropical fruits include mangosteen, jackfruit, longan, lychee, rambutan, and pineapple.
Especially with easily infected tropical fruit such as lychees and rambutans, seed washing with high temperature water is vital.
The most important agricultural sector is rambutan production, which covered 4.25 km with a production capacity of 2,400 tons per year.
The flesh is very sweet and juicy, and separates easily from the seed, much more easily than the rambutan.
It is known for local tropical fruits such as durian, rambutan, pundung, kepel, mango and purple mangosteen.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên vietvuevent.vn vietvuevent.vn hoặc của vietvuevent.vn University Press hay của các nhà cấp phép.
*

Xem thêm:

Expert fruit tree climbers are so in demand that even male teachers offer their expertise to climb and pick rambutans and langsat during off-days. Although apomixis may occur in some cultivars, rambutan, like lychee, is dependent upon insects for pollination. Other popular tropical fruits include mangosteen, jackfruit, longan, lychee, rambutan, and pineapple. Especially with easily infected tropical fruit such as lychees and rambutans, seed washing with high temperature water is vital. The most important agricultural sector is rambutan production, which covered 4.25 km with a production capacity of 2,400 tons per year. The flesh is very sweet and juicy, and separates easily from the seed, much more easily than the rambutan. It is known for local tropical fruits such as durian, rambutan, pundung, kepel, mango and purple mangosteen. Các quan điểm của những ví dụ không bộc lộ quan điểm của những biên tập viên vietvuevent.vn vietvuevent.vn hoặc của vietvuevent.vn University Press hay của những nhà cấp phép. Xem thêm : Thị Trường Hối Đoái Là Gì – Những Vấn Đề Về Thị Trường Hối Đoáisomeone who is a good friend when it is easy to be one and who stops being one when you are having problems Về việc này
*
*
*
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập vietvuevent.vn English vietvuevent.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}
*
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt

Xem thêm:

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Về việc nàyPhát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phépGiới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn vietvuevent.vn English vietvuevent.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các pháp luật sử dụng { { / displayLoginPopup } } { { # notifications } } { { { message } } } { { # secondaryButtonUrl } } { { { secondaryButtonLabel } } } { { / secondaryButtonUrl } } { { # dismissable } } { { { closeMessage } } } { { / dismissable } } { { / notifications } } English ( UK ) English ( US ) Español Español ( Latinoamérica ) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 ( 简体 ) 正體中文 ( 繁體 ) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng ViệtTiếng Hà Lan – Tiếng Anh Tiếng Anh – Tiếng Ả Rập Tiếng Anh – Tiếng Catalan Tiếng Anh – Tiếng Trung Quốc ( Giản Thể ) Tiếng Anh – Tiếng Trung Quốc ( Phồn Thể ) Tiếng Anh – Tiếng Séc Tiếng Anh – Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh – Tiếng Nước Hàn Tiếng Anh – Tiếng Malay Tiếng Anh – Tiếng Na Uy Tiếng Anh – Tiếng Nga Tiếng Anh – Tiếng Thái Tiếng Anh – Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh – Tiếng ViệtXem thêm : Ví Điện Tử Momo Là Gì – Sử Dụng Momo Có An Toàn Không English ( UK ) English ( US ) Español Español ( Latinoamérica ) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 ( 简体 ) 正體中文 ( 繁體 ) Polski 한국어 Türkçe 日本語

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255