quadrupled tiếng Anh là gì?

quadrupled tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng quadrupled trong tiếng Anh .

TÓM TẮT

Thông tin thuật ngữ quadrupled tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm quadrupled tiếng Anh
quadrupled
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ quadrupled

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: quadrupled tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

quadrupled tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ quadrupled trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ quadrupled tiếng Anh nghĩa là gì.

quadruple /’kwɔdrupl/

* tính từ
– gấp bốn
– gồm bốn phần
=quadruple rhythm (time)+ (âm nhạc) nhịp bốn
– bốn bên, tay tư
=quadruple alliance+ đồng minh bốn nước

* danh từ
– số to gấp bốn

* động từ
– nhân bốn, tăng lên bốn lần

quadruple
– gấp bốn, bộ bốn; chập bốn

Thuật ngữ liên quan tới quadrupled

Tóm lại nội dung ý nghĩa của quadrupled trong tiếng Anh

quadrupled có nghĩa là: quadruple /’kwɔdrupl/* tính từ- gấp bốn- gồm bốn phần=quadruple rhythm (time)+ (âm nhạc) nhịp bốn- bốn bên, tay tư=quadruple alliance+ đồng minh bốn nước* danh từ- số to gấp bốn* động từ- nhân bốn, tăng lên bốn lầnquadruple- gấp bốn, bộ bốn; chập bốn

Đây là cách dùng quadrupled tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ quadrupled tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

quadruple /’kwɔdrupl/* tính từ- gấp bốn- gồm bốn phần=quadruple rhythm (time)+ (âm nhạc) nhịp bốn- bốn bên tiếng Anh là gì?
tay tư=quadruple alliance+ đồng minh bốn nước* danh từ- số to gấp bốn* động từ- nhân bốn tiếng Anh là gì?
tăng lên bốn lầnquadruple- gấp bốn tiếng Anh là gì?
bộ bốn tiếng Anh là gì?
chập bốn

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255