purposeful là gì – Nghĩa của từ purposeful

purposeful có nghĩa là

Lựcổ đĩa chúng tôi.

Ví dụ

Tại sao…? Bởi vì tôi có một mục đích

purposeful có nghĩa là

Đó chút ngọn lửađèn a lửa dưới mông của bạn.

Ví dụ

Tại sao…? Bởi vì tôi có một mục đích

purposeful có nghĩa là

Đó chút ngọn lửađèn a lửa dưới mông của bạn.

Ví dụ

Tại sao…? Bởi vì tôi có một mục đích

purposeful có nghĩa là

Đó chút ngọn lửađèn a lửa dưới mông của bạn.

Ví dụ

Tại sao…? Bởi vì tôi có một mục đích
Đó chút ngọn lửađèn a lửa dưới mông của bạn.

purposeful có nghĩa là

Tôi không biết cách Tôi biết, nhưng tôi sẽ tìm mục đích của tôi.
Mục đích. Đó chính là chút ngọn lửa rằng sáng một ngọn lửa dưới mông của bạn. Mục đích. Nó giữ bạn sẽ mạnh mẽ như một chiếc xe với một bể chứa đầy khí.
Princeton chi toàn bộ chương trình tìm kiếm mục đích của ông.

Ví dụ

Đây là một thay thế sử dụng của từ này mục đích. Người ta thường nói bởi học sinh học để mô tả một cái gì đó như là chạy của nhà máy hoặc trung bình.

purposeful có nghĩa là

Hôm nay là một mục đích ngày tại trường.

Ví dụ

Đó Bài học là mục đích.

purposeful có nghĩa là

nghĩa là, nó có nghĩa là để nhìn ngẫu nhiên, nhưng nó đã được hoàn toàn cố ý vì lý do gì, thường là để thao tác một số một hoặc tình huống.

Ví dụ

cũng được sử dụng như “không phải trên mục đích”
“Tôi biết anh ấy ghét rằng bình bạn trai cũ của tôi đã cho tôi, vì vậy ông như giảm nó và là tất cả xin lỗi về điều đó và nói tay bị ướt, bạn cũng biết đó là có mục đích.”

purposeful có nghĩa là

Hành động là vào mục đích, hoặc chỉ rằng cái gì là trái ngược với ngẫu nhiên ….. sao Mike ??
Vắng mặt của tôi là không mục đích
“Sự khởi đầu của mục đích được tìm thấy trong việc tạo ra một cái gì đó duy nhất bạn hiểu được.” – Tyler Joseph
“A bồn rửa chén cho bạn, không phải là một bồn rửa nhà bếp với tôi, friend sao?”
(Trong đó một cái gì đó đã xảy ra để ông có liên quan đến một bồn rửa chén, vì thế mà mầm một mục đích cho anh ta.)
Bạn muốn giúp tôi vì tôi yêu cầu bạn
Cảm ơn bạn đã làm rõ
Tôi thực sự ấn tượng với kỹ năng của bạn
Nhưng bất cứ điều gì bạn nói không thuyết phục đối với tôi
Altho Tôi tin rằng một số bộ phận mà không liên quan đến tôi
bạn không thể xem như thế nào một cách tuyệt vọng tôi muốn bạn để lại
Bạn đang có thông qua cuộc đấu tranh của tôi và lý do của đấu tranh của tôi
Và tôi thừa nhận tôi sẽ không giành chiến thắng ở đây
Tôi vẫn không biết động lực của bạn
Muốn biết tôi tốt hơn?
Bằng không đem lại cho tôi không gian của tôi bạn đã tiếp tục đẩy tôi đi
Về tôi, tôi hoàn toàn ghét khi cố gắng một người nào đó để kiểm soát tôi
Không ai làm được điều đó. Không ai có thể làm điều đó
Bên ngoài của UD tôi không có mối liên hệ với bạn
Tôi thậm chí không muốn thừa nhận bạn
Tất cả bạn phải làm là giao tiếp properly..one để one..directly..honestly
Và tôi sẽ đảm bảo tôi sẽ phải làm mọi thứ trong khả năng của tôi để giữ cho bạn với tôi, btw mà chỉ là nếu bạn muốn điều tương tự
Kể từ ngày 1 bạn đã được kéo ra khỏi các shittest thứ bao giờ hết
Tất cả bạn phải làm là nói chuyện
Tôi xấu hổ bản thân mình rất nhiều lần cho bạn
Tôi có thể đã giữ lên với nó nhưng đối với những gì
Tôi không thể đối phó với nhảm nhí
Tôi muốn mọi người được đơn giản với tôi
Tôi mở cửa cho bất kỳ loại cuộc nói chuyện khó khăn
Tôi đã sẵn sàng trở thành dễ bị tổn thương với bạn

Ví dụ

Với mỗi ngày trôi qua bạn chỉ đẩy tôi đi
Tôi biết bản thân mình và tôi biết tôi sẽ không tôn trọng hoặc tình yêu nếu bạn tiếp tục như thế này
Bạn muốn biết về tôi? Ping tôi trực tiếp
Chúng ta có thể bắt đầu từ đầu

purposeful có nghĩa là

Nếu không nó đã kết thúc mãi mãi
Bạn thậm chí sẽ không có một mục đích chờ đợi
Hãy suy nghĩ về lý do tại sao bạn đang thực sự làm điều này
Bạn có bất cứ mục đích
Bạn có thực sự nghĩ rằng bạn sẽ nhận được những gì bạn muốn?

Ví dụ

Bạn có thực sự muốn lực lượng theo cách của bạn vào cuộc đời tôi?
Một ý nghĩa cho tồn tại.
A Lý do tới nghỉ sống.

purposeful có nghĩa là

Một cái gì đó tôi không có.
Person 1: “Này con người. Say bạn có bao giờ tự hỏi mục đích của bạn là gì?”

Ví dụ

Người 2: “tôi đã thắc mắc quá lâu. I hiểu bây giờ mà tôi không có mục đích. tôi không có lý do gì để đối phó với tất cả sự đau khổ của tôi”

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255