protrude tiếng Anh là gì?

protrude tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng protrude trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ protrude tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm protrude tiếng Anh
protrude
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ protrude

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: protrude tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

protrude tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ protrude trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ protrude tiếng Anh nghĩa là gì.

protrude /protrude/

* ngoại động từ
– kéo ra, lôi ra, làm thò ra, làm lồi ra, làm nhô ra
– (từ cổ,nghĩa cổ) gò ép, bắt phải theo, bắt phải chịu

* nội động từ
– thò ra, nhô ra, lồi ra

Thuật ngữ liên quan tới protrude

Tóm lại nội dung ý nghĩa của protrude trong tiếng Anh

protrude có nghĩa là: protrude /protrude/* ngoại động từ- kéo ra, lôi ra, làm thò ra, làm lồi ra, làm nhô ra- (từ cổ,nghĩa cổ) gò ép, bắt phải theo, bắt phải chịu* nội động từ- thò ra, nhô ra, lồi ra

Đây là cách dùng protrude tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ protrude tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

protrude /protrude/* ngoại động từ- kéo ra tiếng Anh là gì?
lôi ra tiếng Anh là gì?
làm thò ra tiếng Anh là gì?
làm lồi ra tiếng Anh là gì?
làm nhô ra- (từ cổ tiếng Anh là gì?
nghĩa cổ) gò ép tiếng Anh là gì?
bắt phải theo tiếng Anh là gì?
bắt phải chịu* nội động từ- thò ra tiếng Anh là gì?
nhô ra tiếng Anh là gì?
lồi ra

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255