propagation tiếng Anh là gì?

propagation tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng propagation trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ propagation tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm propagation tiếng Anh
propagation
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ propagation

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: propagation tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

propagation tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ propagation trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ propagation tiếng Anh nghĩa là gì.

propagation /propagation/

* danh từ
– sự truyền giống, sự nhân giống, sự truyền (bệnh…)
– sự truyền lại (từ thế hệ này sang thế hệ khác)
– sự truyền bá, sự lan truyền
– (vật lý) sự truyền (âm thanh, ánh sáng…)

Thuật ngữ liên quan tới propagation

Tóm lại nội dung ý nghĩa của propagation trong tiếng Anh

propagation có nghĩa là: propagation /propagation/* danh từ- sự truyền giống, sự nhân giống, sự truyền (bệnh…)- sự truyền lại (từ thế hệ này sang thế hệ khác)- sự truyền bá, sự lan truyền- (vật lý) sự truyền (âm thanh, ánh sáng…)

Đây là cách dùng propagation tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ propagation tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

propagation /propagation/* danh từ- sự truyền giống tiếng Anh là gì?
sự nhân giống tiếng Anh là gì?
sự truyền (bệnh…)- sự truyền lại (từ thế hệ này sang thế hệ khác)- sự truyền bá tiếng Anh là gì?
sự lan truyền- (vật lý) sự truyền (âm thanh tiếng Anh là gì?
ánh sáng…)

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255