precinct tiếng Anh là gì?

precinct tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng precinct trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ precinct tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm precinct tiếng Anh
precinct
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ precinct

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: precinct tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

precinct tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ precinct trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ precinct tiếng Anh nghĩa là gì.

precinct /’pri:siɳkt/

* danh từ
– khoảng rào, khoảng đất có vườn bao quanh (của một toà nhà, nhà thờ…)
– (số nhiều) vùng xung quanh, vùng ngoại vi, vùng ngoại ô (thành phố)
– giới hạn
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) khu vực tuyển cử; khu vực cảnh sát

Thuật ngữ liên quan tới precinct

Tóm lại nội dung ý nghĩa của precinct trong tiếng Anh

precinct có nghĩa là: precinct /’pri:siɳkt/* danh từ- khoảng rào, khoảng đất có vườn bao quanh (của một toà nhà, nhà thờ…)- (số nhiều) vùng xung quanh, vùng ngoại vi, vùng ngoại ô (thành phố)- giới hạn- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) khu vực tuyển cử; khu vực cảnh sát

Đây là cách dùng precinct tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ precinct tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

precinct /’pri:siɳkt/* danh từ- khoảng rào tiếng Anh là gì?
khoảng đất có vườn bao quanh (của một toà nhà tiếng Anh là gì?
nhà thờ…)- (số nhiều) vùng xung quanh tiếng Anh là gì?
vùng ngoại vi tiếng Anh là gì?
vùng ngoại ô (thành phố)- giới hạn- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) khu vực tuyển cử tiếng Anh là gì?
khu vực cảnh sát

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255