potatoes tiếng Anh là gì?

potatoes tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng potatoes trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ potatoes tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm potatoes tiếng Anh
potatoes
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ potatoes

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: potatoes tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

potatoes tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ potatoes trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ potatoes tiếng Anh nghĩa là gì.

potato /pə’teitou/

* danh từ, số nhiều potatoes /pə’teitouz/
– khoai tây
=sweet potato+ khoai lang
!potatoes and point
– chỉ thấy khoai chẳng thấy thịt
!quite the potato
– (thông tục) được, ổn, chu
=such behaviour is not quite the potato+ cách cư xử như thế không ổn

Thuật ngữ liên quan tới potatoes

Tóm lại nội dung ý nghĩa của potatoes trong tiếng Anh

potatoes có nghĩa là: potato /pə’teitou/* danh từ, số nhiều potatoes /pə’teitouz/- khoai tây=sweet potato+ khoai lang!potatoes and point- chỉ thấy khoai chẳng thấy thịt!quite the potato- (thông tục) được, ổn, chu=such behaviour is not quite the potato+ cách cư xử như thế không ổn

Đây là cách dùng potatoes tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ potatoes tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

potato /pə’teitou/* danh từ tiếng Anh là gì?
số nhiều potatoes /pə’teitouz/- khoai tây=sweet potato+ khoai lang!potatoes and point- chỉ thấy khoai chẳng thấy thịt!quite the potato- (thông tục) được tiếng Anh là gì?
ổn tiếng Anh là gì?
chu=such behaviour is not quite the potato+ cách cư xử như thế không ổn

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255