piqued tiếng Anh là gì?

piqued tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng piqued trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ piqued tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm piqued tiếng Anh
piqued
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ piqued

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: piqued tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

piqued tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ piqued trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ piqued tiếng Anh nghĩa là gì.

pique /pi:k/

* danh từ
– sự hờn giận, sự giận dỗi, sự oán giận
=in a fit of pique+ trong cơn giận dỗi
=to take a pique against someone+ oán giận ai

* ngoại động từ
– chạm tự ái của (ai); làm (ai) giận dỗi
– khêu gợi
=to pique the curiosity+ khêu gợi tính tò mò
=to pique oneself on something+ tự kiêu về một việc không chính đáng

Thuật ngữ liên quan tới piqued

Tóm lại nội dung ý nghĩa của piqued trong tiếng Anh

piqued có nghĩa là: pique /pi:k/* danh từ- sự hờn giận, sự giận dỗi, sự oán giận=in a fit of pique+ trong cơn giận dỗi=to take a pique against someone+ oán giận ai* ngoại động từ- chạm tự ái của (ai); làm (ai) giận dỗi- khêu gợi=to pique the curiosity+ khêu gợi tính tò mò=to pique oneself on something+ tự kiêu về một việc không chính đáng

Đây là cách dùng piqued tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ piqued tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

pique /pi:k/* danh từ- sự hờn giận tiếng Anh là gì?
sự giận dỗi tiếng Anh là gì?
sự oán giận=in a fit of pique+ trong cơn giận dỗi=to take a pique against someone+ oán giận ai* ngoại động từ- chạm tự ái của (ai) tiếng Anh là gì?
làm (ai) giận dỗi- khêu gợi=to pique the curiosity+ khêu gợi tính tò mò=to pique oneself on something+ tự kiêu về một việc không chính đáng

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255