Âm vị tiếng Anh – English phonemes

Bảng vần âm tiếng Anh ( Alphabet ) có 26 vần âm ( letters ), trong đó có 5 vần âm nguyên âm ( vowel letters : A, E, I, O, U ) và 21 vần âm phụ âm ( consonant letters : B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q., R, S, T, V, W, X, Y, Z ). Không giống như cách phát âm tiếng Việt – những vần âm viết thế nào thì phiên âm như vậy, cách phát âm tiếng Anh phức tạp hơn nhiều, nhất là so với những vần âm nguyên âm .

Trong tiếng Anh, chữ cái A có thể được đọc là /a:/ [đọc như âm a trong tiếng Việt] trong chữ “far”, đọc là /ei/ [như âm ây] trong chữ “late”, đọc là /ɔɪ/ [như âm oi] trong chữ “lawyer”, đọc là /æ/ [như âm giữa a và e] trong chữ “mad”, hay thậm chí đọc là /i:/ [như âm i] trong chữ “teacher”. Các chữ cái nguyên âm còn lại cũng có nhiều cách đọc phức tạp tương tự…

Khi chúng ta phiên âm các chữ cái nguyên âm hay chữ cái phụ âm, ta thu được các âm vị (phonemes). Thường thì ta để các âm vị giữa hai dấu “/” để phân biệt với các chữ cái trong trường hợp chữ cái và /âm vị/ viết giống nhau (nhất là một số phụ âm). Kết quả là, ta có các âm vị nguyên âm (vowel phonemes) và âm vị phụ âm (consonant phonemes). Âm vị nguyên âm có thể chỉ là nguyên âm đơn, hay nguyên âm kép, thậm chí nguyên âm ba. Cho dù như vậy, tất cả các âm vị đều là dạng đơn âm (single sound), do âm vị được coi la đơn vị nhỏ nhất  (smallest unit) cấu thành phiên âm!

Hãy xem bảng dưới đây phân chia các âm vị tiếng Anh thành các dạng khác nhau, mỗi âm vị đều được dẫn một ví dụ (một từ hoàn chỉnh) tương ứng nằm ngay dưới âm vị đó. Bạn hãy gõ từ tương ứng trong bảng vào từ điển Oxford và bật loa nghe xem họ phát âm chuẩn thế nào nhé.

Nếu bạn vẫn thấy phức tạp thì hãy chuyển xuống phần tóm tắt ở cuối bài. Khi hiểu phần nào rồi thì ta quay lại đọc kĩ và sẽ hiểu rõ hơn.

phonemic chart

Tóm tắt:

  • Một chữ cái tiếng Anh có thể được đọc theo các cách (âm) khác nhau hoàn toàn.
  • Khi phiên âm, ta cho phần phiên âm (âm vị – phoneme) đó vào giữa hai dấu “/” để tránh nhầm với chữ cái (letter).
  • Có một số quy luật phiên âm (các bài tiếp theo).

Tác giả : QHE

I love learning new things, including English, in a non-conventional way. Xem toàn bộ bài viết của QHE

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255