pecking tiếng Anh là gì?

pecking tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng pecking trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ pecking tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm pecking tiếng Anh
pecking
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ pecking

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: pecking tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

pecking tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ pecking trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ pecking tiếng Anh nghĩa là gì.

peck /pek/

* danh từ
– thùng, đấu to (đơn vị đo lường khoảng 9 lít)
– (nghĩa bóng) nhiều, vô khối
=a peck of troubles+ vô khối điều phiền hà

* danh từ
– cú mổ, vết mổ (của mỏ chim)
– cái hôn vội
– (từ lóng) thức ăn, thức nhậu, thức đớp

* ngoại động từ
– mổ, khoét, nhặt (bằng mỏ)
– đục, khoét (tường… bằng vật nhọn)
– hôn vội (vào má…)
– (thông tục) ăn nhấm nháp

* nội động từ
– (+ at) mổ vào
– (nghĩa bóng) chê bai, bẻ bai, bắt bẻ

* ngoại động từ
– (từ lóng) ném (đá)

* nội động từ
– (+ at) ném đá vào (ai…)

Thuật ngữ liên quan tới pecking

Tóm lại nội dung ý nghĩa của pecking trong tiếng Anh

pecking có nghĩa là: peck /pek/* danh từ- thùng, đấu to (đơn vị đo lường khoảng 9 lít)- (nghĩa bóng) nhiều, vô khối=a peck of troubles+ vô khối điều phiền hà* danh từ- cú mổ, vết mổ (của mỏ chim)- cái hôn vội- (từ lóng) thức ăn, thức nhậu, thức đớp* ngoại động từ- mổ, khoét, nhặt (bằng mỏ)- đục, khoét (tường… bằng vật nhọn)- hôn vội (vào má…)- (thông tục) ăn nhấm nháp* nội động từ- (+ at) mổ vào- (nghĩa bóng) chê bai, bẻ bai, bắt bẻ* ngoại động từ- (từ lóng) ném (đá)* nội động từ- (+ at) ném đá vào (ai…)

Đây là cách dùng pecking tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ pecking tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

peck /pek/* danh từ- thùng tiếng Anh là gì?
đấu to (đơn vị đo lường khoảng 9 lít)- (nghĩa bóng) nhiều tiếng Anh là gì?
vô khối=a peck of troubles+ vô khối điều phiền hà* danh từ- cú mổ tiếng Anh là gì?
vết mổ (của mỏ chim)- cái hôn vội- (từ lóng) thức ăn tiếng Anh là gì?
thức nhậu tiếng Anh là gì?
thức đớp* ngoại động từ- mổ tiếng Anh là gì?
khoét tiếng Anh là gì?
nhặt (bằng mỏ)- đục tiếng Anh là gì?
khoét (tường… bằng vật nhọn)- hôn vội (vào má…)- (thông tục) ăn nhấm nháp* nội động từ- (+ at) mổ vào- (nghĩa bóng) chê bai tiếng Anh là gì?
bẻ bai tiếng Anh là gì?
bắt bẻ* ngoại động từ- (từ lóng) ném (đá)* nội động từ- (+ at) ném đá vào (ai…)

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255