packets tiếng Anh là gì?

packets tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng packets trong tiếng Anh .

TÓM TẮT

Thông tin thuật ngữ packets tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm packets tiếng Anh
packets
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ packets

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: packets tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

packets tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ packets trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ packets tiếng Anh nghĩa là gì.

packet /’pækit/

* danh từ
– gói nhỏ
=a packet of cigarettes+ gói thuốc lá
– tàu chở thư ((cũng) packet boat)
– (từ lóng) món tiền được cuộc; món tiền thua cuộc (đánh cuộc, đánh đổ…)
– (từ lóng) viên đạn
=to catch (stop) a packet+ bị ăn đạn

Thuật ngữ liên quan tới packets

Tóm lại nội dung ý nghĩa của packets trong tiếng Anh

packets có nghĩa là: packet /’pækit/* danh từ- gói nhỏ=a packet of cigarettes+ gói thuốc lá- tàu chở thư ((cũng) packet boat)- (từ lóng) món tiền được cuộc; món tiền thua cuộc (đánh cuộc, đánh đổ…)- (từ lóng) viên đạn=to catch (stop) a packet+ bị ăn đạn

Đây là cách dùng packets tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ packets tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

packet /’pækit/* danh từ- gói nhỏ=a packet of cigarettes+ gói thuốc lá- tàu chở thư ((cũng) packet boat)- (từ lóng) món tiền được cuộc tiếng Anh là gì?
món tiền thua cuộc (đánh cuộc tiếng Anh là gì?
đánh đổ…)- (từ lóng) viên đạn=to catch (stop) a packet+ bị ăn đạn

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255