SỰ KHáC BIỆT GIỮA REDUCTASE Và OXIDOREDUCTASE | SO SáNH SỰ KHáC BIỆT GIỮA CáC THUẬT NGỮ TƯƠNG TỰ – KHOA HỌC – 2022

Các sự khác biệt chính giữa reductase và oxidoreductase là reductase là một enzyme xúc tác phản ứng khử, trong khi oxidoreductase là một enzyme xúc tác cả phản ứng oxy hóa và phản ứng khử.

Phản ứng oxi hóa khử gồm có cả sự khử và sự oxi hóa. Trong những phản ứng oxi hóa khử, trạng thái oxi hóa của những phân tử hoặc nguyên tử bị đổi khác. Enzim xúc tác phản ứng oxi hóa khử. Oxidoreductase và reductase là hai loại enzyme tham gia vào phản ứng oxy hóa khử. Các reductases xúc tác cho những phản ứng khử ( nhận electron ) trong khi những oxidoreductases xúc tác cho cả những phản ứng oxy hóa ( giải phóng electron ) và phản ứng khử ( thu electron ) .
Bạn đang xem : Reductase là gì

1. Tổng quan và sự khác biệt chính 2. Reductase là gì 3. Oxidoreductase là gì 4. So sánh song song – Reductase so với Oxidoreductase ở dạng bảng 5. Tóm tắt

Reductase là gì ?

Reductase là một enzym xúc tác phản ứng khử bằng cách hạ thấp nguồn năng lượng hoạt hóa thiết yếu cho phản ứng xảy ra. Reductases là một lớp của oxidoreductase. Sự khử là sự thu được của những electron, và nó thường song song với quy trình oxy hóa. Kết quả của sự khử, trạng thái oxi hóa của ion giảm dần .

Difference-Between-Reductase-and-Oxidoreductase.webp

Tham khảo thêm : Semantics Là Gì – Những điều Bạn Cần Biết Về Semantics
Dihydrofolate reductase, 5 α – reductase, 5 β – reductase, HMG-CoA reductase, methemoglobin reductase, ribonucleotide reductase, aldose reductase và thioredoxin reductase là 1 số ít loại reductase. 5 α – reductase xúc tác sự giảm không hề đảo ngược của testosterone thành dihydrotestosterone .

Oxidoreductase là gì ?

Oxidoreductase là một loại enzyme xúc tác đồng thời quy trình oxy hóa của một phân tử và quy trình khử của một phân tử khác. Nói cách khác, những chất oxy hóa có năng lực xúc tác cho cả phản ứng oxy hóa và phản ứng khử ( phản ứng oxy hóa ). Chúng hoạt động giải trí như một oxidase cho một phản ứng và reductase cho một phản ứng khác. Do đó, chúng xúc tác việc chuyển những electron từ một phân tử ( chất oxy hóa ) sang chất khử. Chúng cần sự hiện hữu của oxy hoặc NAD + / NADP + để hoạt động giải trí như chất nhận electron. Các mẫu sản phẩm oxy hóa hoàn toàn có thể là oxydaza hoặc dehydrogenaza. Oxidaza xúc tác những phản ứng khi oxy phân tử hoạt động giải trí như một chất nhận hydro hoặc electron. Các dehydrogenase oxy hóa chất nền bằng cách chuyển hydro đến chất nhận là NAD + / NADP + hoặc một loại enzym flavin. Peroxidase, hydroxylases, oxygenase và reductases là những loại oxy hóa khác .

Difference-Between-Reductase-and-Oxidoreductase-1.webp

Các chất oxy hóa tham gia vào những phản ứng hô hấp hiếu khí và kỵ khí. Chúng xúc tác những phản ứng đường phân, quy trình TCA, quy trình phosphoryl hóa oxy hóa, và trong quy trình chuyển hóa axit amin. Glyceraldehydes-3-phosphate dehydrogenase là một oxidoreductase tham gia vào quy trình đường phân trong quy trình khử NAD + thành NADH. Nó hoàn toàn có thể được minh họa như sau .

Pi + glyceraldehyde-3-phosphate + NAD+ → NADH + H+ + 1,3-bisphosphoglycerate

Điểm giống nhau giữa Reductase và Oxidoreductase là gì ?

  • Reductase và oxidoreductase là hai loại enzym là protein.
  • Reductases là một phân lớp của oxidoreductase.
  • Cả hai enzym đều xúc tác các phản ứng làm thay đổi trạng thái oxy hóa của các ion và phân tử.
  • Chúng tham gia vào cả phản ứng hô hấp hiếu khí và kỵ khí.

Sự độc lạ giữa Reductase và Oxidoreductase là gì ?

Tham khảo thêm : Marketing tiềm năng
Reductase và oxidoreductase là hai loại enzym. Reductase xúc tác cho những phản ứng khử trong khi oxidoreductase xúc tác cho cả những phản ứng oxy hóa và khử. Vì vậy, đây là sự độc lạ chính giữa reductase và oxidoreductase. Dihydrofolate reductase, 5 α – reductase, 5 β – reductase, HMG-CoA reductase, methemoglobin reductase, ribonucleotide reductase, aldose reductase và thioredoxin reductase là 1 số ít loại reductase. Trong khi đó, oxidase, dehydrogenases, peroxidases, hydroxylases, oxygenases và reductases là những chất oxy hóa .
Dưới đây bảng thông tin diễn đạt sự độc lạ giữa reductase và oxidoreductase .

Difference-Between-Reductase-and-Oxidoreductase-2.webp

Tóm tắt – Reductase vs Oxidoreductase

Phản ứng oxy hóa khử tương quan đến việc chuyển những electron giữa những chất hóa học. Một phân tử giải phóng electron ( oxi hóa ) trong khi phân tử kia nhận electron ( khử ). Reductase là những enzym xúc tác phản ứng khử. Oxidoreductases là những enzym xúc tác cho cả phản ứng oxy hóa và phản ứng khử. Cả reductase và oxidoreductases đều làm giảm nguồn năng lượng hoạt hóa của những phản ứng. Hơn nữa, chúng biến hóa trạng thái oxy hóa của những phân tử tham gia phản ứng. Vì vậy, điều này tóm tắt sự độc lạ giữa reductase và oxidoreductase .
Tham khảo thêm : Bibliography Examples for Students | sentayho.com.vn

Bạn thấy bài viết thế nào ?

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255