outlasted tiếng Anh là gì?

outlasted tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng outlasted trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ outlasted tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm outlasted tiếng Anh
outlasted
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ outlasted

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: outlasted tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

outlasted tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ outlasted trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ outlasted tiếng Anh nghĩa là gì.

outlast /aut’lɑ:st/

* ngoại động từ
– tồn tại lâu hơn, dùng được lâu hơn, sống lâu hơn (ai); tồn tại quá, dùng được quá, sống được quá (một thời gian nào)
=he will not outlast six months+ ông ta sẽ không sống được quá sáu tháng

Thuật ngữ liên quan tới outlasted

Tóm lại nội dung ý nghĩa của outlasted trong tiếng Anh

outlasted có nghĩa là: outlast /aut’lɑ:st/* ngoại động từ- tồn tại lâu hơn, dùng được lâu hơn, sống lâu hơn (ai); tồn tại quá, dùng được quá, sống được quá (một thời gian nào)=he will not outlast six months+ ông ta sẽ không sống được quá sáu tháng

Đây là cách dùng outlasted tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ outlasted tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

outlast /aut’lɑ:st/* ngoại động từ- tồn tại lâu hơn tiếng Anh là gì?
dùng được lâu hơn tiếng Anh là gì?
sống lâu hơn (ai) tiếng Anh là gì?
tồn tại quá tiếng Anh là gì?
dùng được quá tiếng Anh là gì?
sống được quá (một thời gian nào)=he will not outlast six months+ ông ta sẽ không sống được quá sáu tháng

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255