openings tiếng Anh là gì?

openings tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng openings trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ openings tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm openings tiếng Anh
openings
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ openings

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: openings tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

openings tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ openings trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ openings tiếng Anh nghĩa là gì.

opening /’oupniɳ/

* danh từ
– khe hở, lỗ
– sự mở, sự bắt đầu, sự khai mạc; phần đầu
– những nước đi đầu (đánh cờ)
– cơ hội, dịp tốt, hoàn cảnh thuận lợi
– việc chưa có người làm, chức vị chưa có người giao, chân khuyết
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chỗ rừng thưa
– (điện học); (rađiô) sự cắt mạch

* tính từ
– bắt đầu, mở đầu, khai mạc
=opening ceremony+ lễ khai mạc
=opening speech+ bài diễn văn khai mạc
=the opening day of the exhibition+ ngày khai mạc cuộc triển lãm

opening
– sự mở

Thuật ngữ liên quan tới openings

Tóm lại nội dung ý nghĩa của openings trong tiếng Anh

openings có nghĩa là: opening /’oupniɳ/* danh từ- khe hở, lỗ- sự mở, sự bắt đầu, sự khai mạc; phần đầu- những nước đi đầu (đánh cờ)- cơ hội, dịp tốt, hoàn cảnh thuận lợi- việc chưa có người làm, chức vị chưa có người giao, chân khuyết- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chỗ rừng thưa- (điện học); (rađiô) sự cắt mạch* tính từ- bắt đầu, mở đầu, khai mạc=opening ceremony+ lễ khai mạc=opening speech+ bài diễn văn khai mạc=the opening day of the exhibition+ ngày khai mạc cuộc triển lãmopening- sự mở

Đây là cách dùng openings tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ openings tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

opening /’oupniɳ/* danh từ- khe hở tiếng Anh là gì?
lỗ- sự mở tiếng Anh là gì?
sự bắt đầu tiếng Anh là gì?
sự khai mạc tiếng Anh là gì?
phần đầu- những nước đi đầu (đánh cờ)- cơ hội tiếng Anh là gì?
dịp tốt tiếng Anh là gì?
hoàn cảnh thuận lợi- việc chưa có người làm tiếng Anh là gì?
chức vị chưa có người giao tiếng Anh là gì?
chân khuyết- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) chỗ rừng thưa- (điện học) tiếng Anh là gì?
(rađiô) sự cắt mạch* tính từ- bắt đầu tiếng Anh là gì?
mở đầu tiếng Anh là gì?
khai mạc=opening ceremony+ lễ khai mạc=opening speech+ bài diễn văn khai mạc=the opening day of the exhibition+ ngày khai mạc cuộc triển lãmopening- sự mở

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255