modifying tiếng Anh là gì?

modifying tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng modifying trong tiếng Anh .

TÓM TẮT

Thông tin thuật ngữ modifying tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm modifying tiếng Anh
modifying
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ modifying

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: modifying tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

modifying tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ modifying trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ modifying tiếng Anh nghĩa là gì.

modify /’mɔdifai/

* ngoại động từ
– giảm bớt, làm nhẹ, làm dịu
=to modify one’s tone+ dịu giọng, hạ giọng
– sửa đổi, thay đổi
=the revolution modified the whole social structure of the country+ cách mạng đã làm thay đổi cả cấu trúc xã hội của đất nước
– (ngôn ngữ học) thay đổi (nguyên âm) bằng hiện c lao lực
– sự hỗn loạn, sự lộn xộn

* nội động từ
– lao lực
!to toil and moil
– làm đổ mồ hôi nước mắt

modify
– đổi (dạng); điều chỉnh

Thuật ngữ liên quan tới modifying

Tóm lại nội dung ý nghĩa của modifying trong tiếng Anh

modifying có nghĩa là: modify /’mɔdifai/* ngoại động từ- giảm bớt, làm nhẹ, làm dịu=to modify one’s tone+ dịu giọng, hạ giọng- sửa đổi, thay đổi=the revolution modified the whole social structure of the country+ cách mạng đã làm thay đổi cả cấu trúc xã hội của đất nước- (ngôn ngữ học) thay đổi (nguyên âm) bằng hiện c lao lực- sự hỗn loạn, sự lộn xộn* nội động từ- lao lực!to toil and moil- làm đổ mồ hôi nước mắtmodify- đổi (dạng); điều chỉnh

Đây là cách dùng modifying tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ modifying tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

modify /’mɔdifai/* ngoại động từ- giảm bớt tiếng Anh là gì?
làm nhẹ tiếng Anh là gì?
làm dịu=to modify one’s tone+ dịu giọng tiếng Anh là gì?
hạ giọng- sửa đổi tiếng Anh là gì?
thay đổi=the revolution modified the whole social structure of the country+ cách mạng đã làm thay đổi cả cấu trúc xã hội của đất nước- (ngôn ngữ học) thay đổi (nguyên âm) bằng hiện c lao lực- sự hỗn loạn tiếng Anh là gì?
sự lộn xộn* nội động từ- lao lực!to toil and moil- làm đổ mồ hôi nước mắtmodify- đổi (dạng) tiếng Anh là gì?
điều chỉnh

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255