Khai báo sai (Misrepresentation) là gì? Phân loại và ví dụ

Khai báo sai ( tiếng Anh : Misrepresentation ) là việc báo cáo giải trình sai thực sự do một bên đưa ra làm ảnh hưởng tác động đến quyết định hành động của bên kia trong việc chấp thuận đồng ý hợp đồng .Khai báo sai (Misrepresentation) là gì? - Ảnh 1.

Hình minh họa. Nguồn: www.propertycasualty360.com

Khai báo sai

Khái niệm

Khai báo sai trong tiếng Anh là Misrepresentation.

Khai báo sai là việc báo cáo sai sự thật do một bên đưa ra làm ảnh hưởng đến quyết định của bên kia trong việc đồng ý hợp đồng.

Nếu việc khai báo sai bị phát hiện, hợp đồng hoàn toàn có thể được công bố vô hiệu. Tùy thuộc vào trường hợp, bên bị tác động ảnh hưởng xấu hoàn toàn có thể đòi bồi thường thiệt hại. Trong một tranh chấp hợp đồng như vậy, bên khai báo sai là bị đơn, và bên bị tác động ảnh hưởng bởi hành vi khai báo sai là nguyên đơn .

Phân loại

Khai báo sai chỉ vận dụng cho những báo cáo giải trình vấn đề, không vận dụng cho những quan điểm hoặc Dự kiến. Có ba loại khai báo sai :

Vô ý khai báo sai (Innocent misrepresentation) là việc công bố sai sự thật nhưng tại thời điểm kí hợp đồng, người đó không biết thông tin đó là sai sự thật. Biện pháp khắc phục trong tình huống này thường là hủy bỏ hợp đồng.

Loại thứ hai là khai báo sai do cẩu thả (negligent misrepresentation), một tuyên bố mà người khai báo không cố gắng xác minh thôn tin là đúng trước khi thực hiện hợp đồng. Điều này vi phạm điều khoản “chăm sóc hợp lí” (reasonable care) mà một bên phải thực hiện trước khi tham gia thỏa thuận. Biện pháp khắc phục cho sự bất cẩn là hủy bỏ hợp đồng và có thể phải bồi thường thiệt hại.

Loại thứ ba là khai báo gian lận (fraudulent misrepresentation), người công bố thông tin đã biết thông tin đó là sai nhưng vẫn cố tình khai báo để đối tác kí hợp đồng. Bên bị thiệt hại sẽ tìm cách vô hiệu hợp đồng và đòi bồi thường thiệt hại.

Ví dụ

Trong một số tình huống, chẳng hạn như khi có mối quan hệ ủy thác, việc khai báo sai có thể xảy ra khi người được ủy thác không tiết lộ sự thật mà họ biết. Hoặc việc không sửa một khai báo sai trước đó cũng sẽ là khai báo sai.

Sự khai báo sai là một cơ sở để những thanh toán giao dịch vi phạm hợp đồng bất kể qui mô nào. Một người bán một chiếc xe hơi hoàn toàn có thể khai báo sai số dặm cho người mua tiềm năng mà hoàn toàn có thể gây ra quyết định hành động mua xe của người đó. Nếu người mua sau đó phát hiện ra rằng chiếc xe có độ hao mòn nhiều hơn so với khai báo, anh ta hoàn toàn có thể nộp đơn kiện người bán .Việc khai báo sai hoàn toàn có thể được coi là việc đòi nợ trước hạn của người cho vay ( ví dụ trong một hợp đồng tín dụng thanh toán ). Khai báo sai cũng là địa thế căn cứ để chấm hết thỏa thuận hợp tác mua và bán và sáp nhập ( M&A ), trong trường hợp đó hoàn toàn có thể vận dụng một khoản phí phá vỡ .

(Nguồn tham khảo: Investopedia)

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255