MBSE định nghĩa: Mô hình dựa trên công nghệ phần mềm – Model-Based Software Engineering

TÓM TẮT

MBSE: Mô hình dựa trên công nghệ phần mềm

MBSE có nghĩa là gì ? MBSE là viết tắt của Mô hình dựa trên công nghệ phần mềm. Nếu bạn đang truy vấn phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Mô hình dựa trên công nghệ phần mềm, vui vẻ cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Mô hình dựa trên công nghệ phần mềm trong ngôn từ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của MBSE được sử dụng thoáng rộng trong những ngành công nghiệp như ngân hàng nhà nước, máy tính, giáo dục, kinh tế tài chính, cơ quan và sức khỏe thể chất. Ngoài MBSE, Mô hình dựa trên công nghệ phần mềm hoàn toàn có thể ngắn cho những từ viết tắt khác .

MBSE = Mô hình dựa trên công nghệ phần mềm

Tìm kiếm định nghĩa chung của MBSE? MBSE có nghĩa là Mô hình dựa trên công nghệ phần mềm. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của MBSE trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của MBSE bằng tiếng Anh: Mô hình dựa trên công nghệ phần mềm. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.
Tìm kiếm định nghĩa chung của MBSE ? MBSE có nghĩa là Mô hình dựa trên công nghệ phần mềm. Chúng tôi tự hào để liệt kê những từ viết tắt của MBSE trong cơ sở tài liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong những định nghĩa của MBSE bằng tiếng Anh : Mô hình dựa trên công nghệ phần mềm. Bạn hoàn toàn có thể tải về những tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bè bạn của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok .

MBSE: Mô hình dựa trên công nghệ phần mềm

Ý nghĩa của MBSE bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, MBSE được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Mô hình dựa trên công nghệ phần mềm. Trang này là tất cả về từ viết tắt của MBSE và ý nghĩa của nó là Mô hình dựa trên công nghệ phần mềm. Xin lưu ý rằng Mô hình dựa trên công nghệ phần mềm không phải là ý nghĩa duy chỉ của MBSE. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của MBSE, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của MBSE từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Model-Based Software Engineering

Ý nghĩa khác của MBSE

Bên cạnh Mô hình dựa trên công nghệ phần mềm, MBSE có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của MBSE, vui lòng nhấp vào “thêm “. Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Mô hình dựa trên công nghệ phần mềm bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Mô hình dựa trên công nghệ phần mềm bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

Bên cạnh Mô hình dựa trên công nghệ phần mềm, MBSE có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của MBSE, vui lòng nhấp vào “thêm “. Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Mô hình dựa trên công nghệ phần mềm bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Mô hình dựa trên công nghệ phần mềm bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

MBSE định nghĩa:

    … Thêm
    Như đã đề cập ở trên, MBSE được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện thay mặt cho Mô hình dựa trên công nghệ phần mềm. Trang này là toàn bộ về từ viết tắt của MBSE và ý nghĩa của nó là Mô hình dựa trên công nghệ phần mềm. Xin quan tâm rằng Mô hình dựa trên công nghệ phần mềm không phải là ý nghĩa duy chỉ của MBSE. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của MBSE, vì thế hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho toàn bộ những ý nghĩa của MBSE từng cái một .

    ĐÁNH GIÁ post
    Bài viết liên quan

    Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255