Matte – Từ điển số

TÓM TẮT

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Matte là gì?

Matte có nghĩa là  được dùng khi mô tả son môi, màu bóng mắt, phấn phủ, phấn nền và phấn má

  • Matte có nghĩa là  được dùng khi mô tả son môi, màu bóng mắt, phấn phủ, phấn nền và phấn má. Nó trông cơ bản là phẳng, đồng màu và không có một chút nước bóng nào. Những thỏi son Matte có xu thế là khô tốc độ hơn nhưng cũng giữ màu lâu hơn. Các dòng phấn phủ Matte tốt cho da dầu, nước da cứ bóng do có dầu trên da mặt tiết ra.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Mỹ phẩm.

 được dùng khi mô tả son môi, màu bóng mắt, phấn phủ, phấn nền và phấn má Tiếng Anh là gì?

 được dùng khi mô tả son môi, màu bóng mắt, phấn phủ, phấn nền và phấn má Tiếng Anh có nghĩa là Matte.

Ý nghĩa – Giải thích

Matte nghĩa là  được dùng khi mô tả son môi, màu bóng mắt, phấn phủ, phấn nền và phấn má. Nó trông cơ bản là phẳng, đồng màu và không có một chút nước bóng nào. Những thỏi son Matte có xu thế là khô tốc độ hơn nhưng cũng giữ màu lâu hơn. Các dòng phấn phủ Matte tốt cho da dầu, nước da cứ bóng do có dầu trên da mặt tiết ra..

Đây là cách dùng Matte. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Bạn đang đọc: Matte – Từ điển số

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Mỹ phẩm Matte là gì? (hay giải thích  được dùng khi mô tả son môi, màu bóng mắt, phấn phủ, phấn nền và phấn má. Nó trông cơ bản là phẳng, đồng màu và không có một chút nước bóng nào. Những thỏi son Matte có xu thế là khô tốc độ hơn nhưng cũng giữ màu lâu hơn. Các dòng phấn phủ Matte tốt cho da dầu, nước da cứ bóng do có dầu trên da mặt tiết ra. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Matte là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Matte /  được dùng khi mô tả son môi, màu bóng mắt, phấn phủ, phấn nền và phấn má. Nó trông cơ bản là phẳng, đồng màu và không có một chút nước bóng nào. Những thỏi son Matte có xu thế là khô tốc độ hơn nhưng cũng giữ màu lâu hơn. Các dòng phấn phủ Matte tốt cho da dầu, nước da cứ bóng do có dầu trên da mặt tiết ra.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255