matricola tiếng Ý là gì?

TÓM TẮT

Thông tin thuật ngữ matricola tiếng Ý

Từ điển Ý Việt

phát âm matricola tiếng Ý
matricola
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ matricola

Chủ đề Chủ đề Tiếng Ý chuyên ngành

Bạn đang chọn từ điển Ý-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: matricola tiếng Ý là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

matricola tiếng Ý?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ matricola trong tiếng Ý. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ matricola tiếng Ý nghĩa là gì.

* danh từ
– {register} sổ, sổ sách, máy ghi công tơ, đồng hồ ghi (tốc độ, lực, số tiền…), (âm nhạc) khoảng âm, (ngành in) sự sắp chữ, cân xứng với lề giấy, van, cửa điều tiết, cửa lò (lò cao…), ghi vào sổ, vào sổ, (nghĩa bóng) ghi trong tâm trí, gửi bảo đảm, chỉ, ghi (máy ghi, công tơ…), (điện ảnh) lột tả, biểu lộ (bằng nét mặt, cử chỉ), (ngành in) cân xứng; làm cho cân xứng (bản in với lề giấy)
– {roll list}
– {registration number} số đăng ký (của xe)
– {number; fresher}
– {freshman} học sinh đại học năm thứ nhất ((cũng) fresher), người mới bắt đầu, người mới vào nghề, (thuộc) học sinh đại học năm thứ nhất; cho học sinh đại học năm thứ nhất

Thuật ngữ liên quan tới matricola

Tóm lại nội dung ý nghĩa của matricola trong tiếng Ý

matricola có nghĩa là: * danh từ- {register} sổ, sổ sách, máy ghi công tơ, đồng hồ ghi (tốc độ, lực, số tiền…), (âm nhạc) khoảng âm, (ngành in) sự sắp chữ, cân xứng với lề giấy, van, cửa điều tiết, cửa lò (lò cao…), ghi vào sổ, vào sổ, (nghĩa bóng) ghi trong tâm trí, gửi bảo đảm, chỉ, ghi (máy ghi, công tơ…), (điện ảnh) lột tả, biểu lộ (bằng nét mặt, cử chỉ), (ngành in) cân xứng; làm cho cân xứng (bản in với lề giấy)- {roll list}- {registration number} số đăng ký (của xe)- {number; fresher}- {freshman} học sinh đại học năm thứ nhất ((cũng) fresher), người mới bắt đầu, người mới vào nghề, (thuộc) học sinh đại học năm thứ nhất; cho học sinh đại học năm thứ nhất

Đây là cách dùng matricola tiếng Ý. Đây là một thuật ngữ Tiếng Ý chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Ý

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ matricola tiếng Ý là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Ý

* danh từ- {register} sổ tiếng Ý là gì?
sổ sách tiếng Ý là gì?
máy ghi công tơ tiếng Ý là gì?
đồng hồ ghi (tốc độ tiếng Ý là gì?
lực tiếng Ý là gì?
số tiền…) tiếng Ý là gì?
(âm nhạc) khoảng âm tiếng Ý là gì?
(ngành in) sự sắp chữ tiếng Ý là gì?
cân xứng với lề giấy tiếng Ý là gì?
van tiếng Ý là gì?
cửa điều tiết tiếng Ý là gì?
cửa lò (lò cao…) tiếng Ý là gì?
ghi vào sổ tiếng Ý là gì?
vào sổ tiếng Ý là gì?
(nghĩa bóng) ghi trong tâm trí tiếng Ý là gì?
gửi bảo đảm tiếng Ý là gì?
chỉ tiếng Ý là gì?
ghi (máy ghi tiếng Ý là gì?
công tơ…) tiếng Ý là gì?
(điện ảnh) lột tả tiếng Ý là gì?
biểu lộ (bằng nét mặt tiếng Ý là gì?
cử chỉ) tiếng Ý là gì?
(ngành in) cân xứng tiếng Ý là gì?
làm cho cân xứng (bản in với lề giấy)- {roll list}- {registration number} số đăng ký (của xe)- {number tiếng Ý là gì?
fresher}- {freshman} học sinh đại học năm thứ nhất ((cũng) fresher) tiếng Ý là gì?
người mới bắt đầu tiếng Ý là gì?
người mới vào nghề tiếng Ý là gì?
(thuộc) học sinh đại học năm thứ nhất tiếng Ý là gì?
cho học sinh đại học năm thứ nhất

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255