manoeuvres tiếng Anh là gì?

manoeuvres tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng manoeuvres trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ manoeuvres tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm manoeuvres tiếng Anh
manoeuvres
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ manoeuvres

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: manoeuvres tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

manoeuvres tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ manoeuvres trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ manoeuvres tiếng Anh nghĩa là gì.

manoeuvre /mə’nu:və/

* danh từ ((từ Mỹ,nghĩa Mỹ) maneuver)
– (quân sự); (hàng hải) sự vận động
– (số nhiều) (quân sự) sự thao diễn, sự diễn tập
– (nghĩa bóng) thủ đoạn

* động từ ((từ Mỹ,nghĩa Mỹ) maneuver)
– (quân sự) thao diễn, diễn tập
– vận động (quân đội, đội tàu) theo kế hoạch
– (nghĩa bóng) dùng thủ đoạn, dùng mưu mẹo (để làm một việc gì)

Thuật ngữ liên quan tới manoeuvres

Tóm lại nội dung ý nghĩa của manoeuvres trong tiếng Anh

manoeuvres có nghĩa là: manoeuvre /mə’nu:və/* danh từ ((từ Mỹ,nghĩa Mỹ) maneuver)- (quân sự); (hàng hải) sự vận động- (số nhiều) (quân sự) sự thao diễn, sự diễn tập- (nghĩa bóng) thủ đoạn* động từ ((từ Mỹ,nghĩa Mỹ) maneuver)- (quân sự) thao diễn, diễn tập- vận động (quân đội, đội tàu) theo kế hoạch- (nghĩa bóng) dùng thủ đoạn, dùng mưu mẹo (để làm một việc gì)

Đây là cách dùng manoeuvres tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ manoeuvres tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

manoeuvre /mə’nu:və/* danh từ ((từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) maneuver)- (quân sự) tiếng Anh là gì?
(hàng hải) sự vận động- (số nhiều) (quân sự) sự thao diễn tiếng Anh là gì?
sự diễn tập- (nghĩa bóng) thủ đoạn* động từ ((từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) maneuver)- (quân sự) thao diễn tiếng Anh là gì?
diễn tập- vận động (quân đội tiếng Anh là gì?
đội tàu) theo kế hoạch- (nghĩa bóng) dùng thủ đoạn tiếng Anh là gì?
dùng mưu mẹo (để làm một việc gì)

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255